Wioletta Kulpa i Tomasz Kolczyński z odznaczeniami państwowymi

Wioletta Kulpa i Tomasz Kolczyński z odznaczeniami państwowymi. Otrzymali je z rąk wicewojewody mazowieckiego Artur Standowicz. Wicewojewoda wręczył 19 odznaczeń państwowych i resortowych. Wręczone odznaczenia to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 6 Srebrnych Krzyży Zasługi, 5 Brązowych Krzyży Zasługi, 4 Medale Złote za Długoletnią Służbę oraz 2 Medale Pro Patria. 

 

Tomasz Kolczyński został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Jest członkiem NSZZ „Solidarność”. Nieprzerwanie od 1990 roku pracuje na rzecz mieszkańców Płocka. W tym czasie pełnił funkcje m.in.: radnego miasta, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka, Zastępcy Prezydenta Miasta do Spraw Rozwoju. W latach 2002 – 2010 odpowiadał za działalność inwestycyjną, planistyczną, geodezję, gospodarowanie nieruchomościami gminnymi i skarbu państwa. W latach 2004-2012 członek Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. W 2010 roku w uznaniu zasług dla działalności samorządowej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wioletta Kulpa została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. W latach 1997-2016 była główną księgową Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Od 2002 roku nieprzerwanie pełni funkcję radnej Rady Miasta Płocka. Jako radna podejmuje liczne interwencje w sprawach mieszkańców. W trakcie pełnienia mandatu radnej podejmowała szereg inicjatyw uchwałodawczych na rzecz społeczności lokalnej, aktywnie dbała o poprawę infrastruktury na terenie miasta Płocka. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *