Kolejna specjalistyczna pracownia w PWSZ

PWSZ w Płocku ma specjalistyczną pracownię logopedyczną do kształcenia praktycznego studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Sala została wyposażona dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Płocka.

– Kształcenie studentów w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii logopedycznej, to odpowiedź na potrzeby społeczne. Dlatego na studiach w ramach kierunku pedagogika specjalna proponujemy specjalność logopedyczną. Wiedzę z tego  zakresu zdobywają też nasi studenci – przyszli nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Teraz będą mogli uczyć się z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i materiałów logopedycznych – mówił prof. nadzw. dr hab. n.med. Maciej Słodki, Rektor PWSZ w Płocku, podczas uroczystego otwarcia pracowni.

Sala logopedyczna powstała dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Płocka, w kwocie 60 tys. zł, na zakup sprzętu i komputerów. Część tej kwoty została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego do pracowni i multimedialnych pakietów logopedycznych (programów komputerowych) różnego typu. – Profilaktyka logopedyczna jest niezwykle ważna już we wczesnych etapach rozwoju dziecka. Myślę, że studenci PWSZ w Płocku będą wsparciem dla naszych przedszkoli chociażby w zakresie badań przesiewowych wśród dzieci – powiedział Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka.

Wyposażenie pracowni to przede wszystkim pomoce logopedyczne wykorzystywane na etapie działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych:

– książki – narzędzia diagnostyczne, testy logopedyczne,

– pomoce logopedyczne – gry planszowe, obrazki,

– książki – materiały do pracy dydaktycznej i terapeutycznej,

– programy komputerowe,

– akcesoria logopedyczne.

Przy wyposażaniu pracowni szczególnie zwrócono uwagę, by dzięki pomocom logopedycznym student mógł odnieść nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną do działań praktycznych, dzięki dostępowi do aktualnie wykorzystywanych w logopedii narzędzi i materiałów. Pomoce dydaktyczne (książki, gry, plansze, programy komputerowe) to głównie materiał obrazkowy i słowny wykorzystywany na etapie wywoływania i utrwalania konkretnych głosek z uwzględnieniem ich pozycji wokalicznej i sąsiedztwa fonetycznego. Poza tym uwzględniono wyposażenie sali w podstawowe akcesoria logopedyczne, takie jak: szpatułki laryngologiczne czy lusterka, dzięki którym możliwe będzie wykonanie ćwiczeń praktycznych (masaże narządów artykulacyjnych, ćwiczenia warg, języka i podniebienia, palpacyjna ocena ułożenia krtani), które pomogą studentom dokładnie poznać budowę układu stomatognatycznego. Jest to niezbędne, by w przyszłości potrafili określić nie tylko rodzaj zaburzenia mowy, ale także rozpoznać jego przyczynę, która często tkwi w budowie, bądź funkcjonowaniu konkretnego narządu mowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *