Kto otrzyma pieniądze z Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka?

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka sfinansuje 34 projekty, które będą realizowane dla mieszkańców miasta przez płockie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne.

Na ogłoszony 1 października br. konkurs grantowy płoccy społecznicy zgłosili łącznie 45 projektów (32 wnioski przez organizacje pozarządowe, a 13 przez osoby indywidualne i grupy nieformalne). Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur instytucji czyli Zarząd, Radę Programową i finalnie przez Radę Fundacji. Wiele spośród złożonych wniosków uzyskało pozytywne rekomendacje, a tylko część nie uzyskała pozytywnej akceptacji, dlatego też do dofinansowania skierowana została rekordowa liczba projektów.

Obecnie trwają ustalenia z wnioskodawcami oraz przygotowania do podpisania umów. Oficjalne wręczenie grantów i ogłoszenie projektów, które będąrealizowane nastąpi 3 grudnia 2018 r. o godz. 15 w sali koncertowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 

 Lista organizacji i wnioskodawców indywidualnych, którym przyznano grant:

Organizacje pozarządowe 

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku – 10 000,00 zł
Stowarzyszenie Człowiek Kultura – 20 000,00 zł
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek – 15 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie “Busola” – 15 000,00 zł
Płocka Akademia Rękodzieła – 18 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – 10 000,00 zł
Towarzystwo Naukowe Płockie – 10 000,00 zł
Płocki Klub Karate kyokushinkai – 13 000,00 zł
Klub Strzelecki “Grot” – 6 000,00 zł
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja – 15 000,00 zł
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa “FENIKS” – 9 000,00 zł
Fundacja Rykowisko – 6 000,00 zł
Fundacja FAMILYLAB Polska – 10 000,00 zł
Stowarzyszenie Petroklezja – 10 000,00 zł
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka” – 12 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku – Borowiczkach – 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Zastepczych i Adopcyjnych “Otwarte Serca” – 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Kawał Sztuki – 7 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lasotczak – 6 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers – 10 000,00 zł
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 10 000,00 zł 

Osoby indywidualne i grupy nieformalne 

Justyna Wiśniewska – 4 500,00 zł
Joanna Krysztoforska – 4 500,00 zł
Seweryn Jakubiak – 2 800,00 zł
Marcin Radomski – 4 940,00 zł
Barbara Sawicka – 3 300,00 zł
Stanisław Adlewski – 4 000,00 zł
Julia Chromiec – 4 500,00 zł
Marzenna Matkowska – 4 900,00 zł
Karolina Spychalska – 4 000,00 zł
Kamila Formańska-Zimoń – 4 000,00 zł
Eliza Łabarzewska – 4 500,00 zł
Magdalena Sikorska-Tokarska – 4 500,00 zł 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *