Światło, które łączy

Betlejemskie Światło Pokoju po raz 28. wyruszyło w świat. Do Płocka przywiozła je reprezentacja Chorągwi Mazowieckiej ZHP. W ten sposób niesione harcerską sztafetą Światło rozpoczęło swoją wędrówkę po Mazowszu. Podobnie jak w latach ubiegłych, przekazywane z rąk do rąk przez zuchów i harcerzy dotrze do wielu urzędów, instytucji, szkół, szpitali, kościołów oraz wszystkich przyjaciół harcerstwa.

fot. Maciej Wasilewski

Tegorocznej wędrówce Światła towarzyszy hasło „Światło, które łączy”, przypominając że w każdym z nas jest światło, które motywuje nas do czynienia dobra i pomagania innym.  – Niech inni, którym Światło zaniesiemy, w jego blasku zobaczą to co łączy, a nie to co różni lub dzieli – napisał w swoim przesłaniu do mazowieckich harcerzy Komendant Chorągwi hm. Cezary Supeł.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. W ten sposób płomień, z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem niesiony przez harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat. To on jest symbolem jedności, braterstwa i pokoju.

Związek Harcerstwa Polskiego kultywuje akcję Betlejemskiego Światła Pokoju razem z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom organizowanym przez Caritas Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *