Uczelnie zawodowe będą współpracować z ARP

Opracowanie i wdrożenie modelu kształcenia kadr. To główne założenia porozumienia jakie podpisały Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Porozumienie podpisano w Płocku podczas I Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Jako ARP od 2018 r. realizujemy program „Kadry dla Przemysłu”, którego celem jest redukowanie barier rozwoju działalności przedsiębiorców związanej z brakiem dostępu do wykwalifikowanej kadry. Do tej pory współpracowaliśmy z technikami i szkołami zawodowymi. Teraz otwieramy się na uczelnie wyższe. Robimy to ponieważ wysoko wykwalifikowana kadra jest niezbędna do stworzenia silnej gospodarki konkurującej na rynkach globalnych. Chcemy wejść na nowy poziom rozwoju kadr dla przemysłu

mówił Paweł Kolczyński wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Na mocy porozumienia strony będą wspólnie określać potrzeby ARP i spółek z grupy ARP w zakresie kierunków kształcenia w wyższych szkołach zawodowych. Umowa umożliwi kształcenie kadr na potrzeby spółek z grupy kapitałowej ARP, a także na potrzeby podmiotów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Poza tym ARP i Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych będą wspierać działania prowadzone przez ARP w zakresie rozwoju innowacji w polskim przemyśle. Porozumienie przewiduje również wspólne organizowanie konkursów dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich.

Cieszy nas, że tak ważna instytucja jak ARP jest zainteresowana współpracą na linii potrzeby przemysłu a uczelnie zawodowe. My rektorzy chcemy pokazać, że mamy wielki potencjał jak nasi studenci, kadry, infrastruktura, a to wszystko powinno być wykorzystane poprzez ścisłą, faktyczną współpracę przez pracodawców, firmy, przemysł

podsumował spotkanie prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *