Wsparcie finansowe dla OSP na Mazowszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypomina, że do piątku 14 czerwca trwa nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Jednym z naszych priorytetów jest poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oferuje wsparcie finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu pływającego

informuje Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król

Formą dofinansowania w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W poniedziałek  17 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.  W ramach przedmiotowego programu można uzyskać dofinansowanie
w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania  ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wspiera Ochotniczą Straż Pożarną na Mazowszu przekazując wsparcie finansowe na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu.  W ciągu ostatnich kilku lat w sumie przekazał blisko 40 milionów złotych bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz ponad 7 milionów złotych w formie pożyczki. Dzięki temu zakupiono  około  200 samochodów ratowniczo – gaśniczych różnego typu dla Mazowieckich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *