Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie partnerem Mazowieckiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku podpisały umowę o współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych.

materiały prasowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

To porozumienie jest dla nas szczególnie ważne w kontekście naszych przygotowań do parametryzacji w dyscyplinie pedagogika. Mamy również nadzieję, że będzie wsparciem dla naszych pracowników starających się o uzyskanie stopni naukowych

mówił prof. Maciej Słodki, Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę z innymi ośrodkami naukowymi. Liczymy, że wraz z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku zrealizujemy wszystkie zapisane w naszej umowie przedsięwzięcia. Szczególnie chcielibyśmy organizować i prowadzić wspólne badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych oraz wprowadzać ich wyniki do praktyki edukacyjnej 

powiedział prof. Stefan Kwiatkowski, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 Umowa o współpracy dotyczy m.in.

– wspólnej realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych;

– współpracy w zakresie kształcenia kadr i podnoszenia kompetencji doktorantów i pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych,

– współpracy w zakresie uzyskiwania awansów naukowych,

– organizacji studiów podyplomowych i szkoleń, a także praktyk zawodowych,

– wspólnej organizacji tematycznych konferencji i seminariów,

– publikacji artykułów i monografii naukowych.

Podpisanie odbyło się przy okazji Konferencji Naukowej z cyklu Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań, organizowanej przez Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to Uczelnia z blisko stuletnią tradycją i wybitną kadrą naukową. Obecnie w ramach dziewięciu kierunków studiów z obszaru nauk społecznych w APS kształci się blisko 6000 studentów. Obok tradycyjnych kierunków, takich jak: pedagogika, psychologia czy socjologia, Uczelnia ma również innowacyjne w skali kraju: interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka oraz interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością. Akademia realizuje kilkadziesiąt projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programu Erasmus+. Uczelnia ma pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika. Prowadzi także Szkołę Doktorską, z możliwością nadawania stopnia doktora z psychologii, socjologii i pedagogiki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *