Wydawnictwo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w wykazie Ministerstwa

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku znalazło się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Na liście stworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego figurujemy obok wydawnictw naukowych polskich uniwersytetów i akademii. 

To nasz duży sukces i kolejny krok w rozwoju naukowym Uczelni. Nowa punktacja ma być naliczana dla publikacji wydawanych od 2017 roku, dzięki temu znacznie wzrastają nasze szanse przy parametryzacji, od wyników której, zgodnie z obecnymi zapisami ustawy, zależy przyszłość kształcenia na kierunku pedagogika. Ponadto liczba uzyskiwanych punktów ma też istotne znaczenie dla pracowników, którzy starają się o uzyskanie stopni naukowych

mówi prof. Maciej Słodki, Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Ministerstwie, wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych do polskiego systemu ewaluacji nauki ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, które często deklarują możliwość opublikowania dowolnego dostarczonego im materiału jako monografii naukowej. Podstawą ubiegania się o umieszczenie w wykazie jest stosowanie podstawowych zasad etyki publikacyjnej oraz posiadanie ustalonej procedury recenzowania tekstów naukowych. Ponadto była brana pod uwagę m.in. obecność w międzynarodowych bazach bibliograficzno-bibliometrycznych.

Dzięki wpisowi na listę wydawnictw, autorzy monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe otrzymują 80 pkt (w naukach humanistycznych, społecznych oraz teologicznych 100 pkt). Za rozdział w pracach zbiorowych opublikowanych przez Wydawnictwo można dostać 20 pkt. W przypadku publikacji w wydawnictwie spoza wykazu autor może uzyskać zaledwie 20 punktów za monografię i pięć za rozdział.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *