Włodkowic będzie współpracował z ORLEN Laboratorium

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zawarła porozumienie o współpracy z ORLEN Laboratorium. Ma ono na celu zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki zawodowej, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów.

foto Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Porozumienie obejmuje współpracę Spółki z Uczelnią w zakresie podejmowania działań na rzecz edukacji, rozwoju nauki i przedsiębiorczości oraz współpracy w zakresie kształtowania programów studiów odpowiadającym oczekiwaniom Spółki.

Jak czytamy w porozumieniu „Uczelnia z uwzględnieniem swoich możliwości organizacyjnych i prawnych zobowiązuje się do współdziałania w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb Spółki, propagowania oferty kształcenia o profilu chemicznym w szczególności na studiach podyplomowych, współpracy w zakresie promowania chemii w regionie, organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności, a także popularyzacji działalności Spółki. ORLEN Laboratorium natomiast podejmie działania zmierzające do współpracy z Uczelnią w zakresie określania tematyki prac dyplomowych oraz realizacji staży i praktyk zawodowych, podjęcia działań zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć promujących Uczelnię oraz działalność Spółki, a także organizacji wizyt studyjnych w Pracowniach ORLEN Laboratorium S.A. na rzecz studentów oraz słuchaczy Uczelni. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

foto Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Z ramienia Uczelni porozumienie sygnował pan Rektor prof. Zbigniew Kruszewski oraz pani Prorektor ds. studenckich dr Małgorzata Kamińska, natomiast z ramienia ORLEN Laboratorium porozumienie podpisali Marek Witkowski – Prezes Zarządu i Piotr Szpakowicz – Członek Zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *