Mazowiecka z nowoczesnymi pracowniami

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku może pochwalić się nowoczesnymi pracowniami. To dla nas studentów bardzo dobra wiadomość – zaznacza Ania, studentka I roku na kierunku Nowe Media. Podczas uroczystego otwarcia pracowni padło dużo ciepłych słów i pochwał dla Uczelni.

Analiza ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych to podstawa algorytmu przyznawania środków w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Dzięki wysokiemu miejscu naszej Uczelni w rankingu, zyskaliśmy nowe źródło finansowania, dzięki któremu mogliśmy wyposażyć pracownie w nowoczesny sprzęt. Część środków pochodziła też z dotacji celowej Urzędu Miasta Płocka oraz funduszy unijnych.

mówił Rektor Maciej Słodki.

Podstawą programu są ekonomiczne losy absolwentów, a środki nie są przyznawane uznaniowo. Bardzo cieszy mnie zastosowany montaż finansowy, czyli sięgnięcie po środki samorządu terytorialnego oraz środki unijne. Jest to wzorzec, do którego trzeba dążyć, aby rozwijać bazę dydaktyczną. Pod koniec 2019 roku Ministerstwo przekazało środki finansowe na zakup nowej nieruchomości, czyli uczelnia będzie się nadal rozwijać.

– dodał dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

To kolejne pracownie, które powstały dzięki wsparciu Urzędu Miasta Płocka. Miasto aktywnie wspiera płockie uczelnie wyższe. Tylko na Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku przeznaczyliśmy w kilku ostatnich latach 2,7 miliona złotych. Gratuluję Rektorowi każdej pozyskanej złotówki, ponieważ to kolejne, po pracowniach na Wydziale Nauk o Zdrowiu, środki wykorzystane na rozwój bazy dydaktycznej

podkreślił Roman Siemiątkowski wiceprezydent Płocka –

W 2019 roku uczelnia na utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych przeznaczyła ponad milion złotych, przede wszystkim wykorzystując środki otrzymane w ramach:

– przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – 450 tys. zł

– dotacji z Urzędu Miasta Płocka – 100 tys. zł

– projektu PO WER 3.5 – 416 tys. zł.

 Z pozyskanych środków utworzono następujące pracownie:

Studencką Pracownię Badań Społecznych i Językoznawczych Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Została wyposażona w trzydzieści zestawów komputerowych z oprogramowaniem do badań ilościowych Statistica Ultimate, do badań jakościowych ATLAS, Trados Studio 2019 oraz Adobe Creative Cloud. Zakupiono również m.in. aparaty fotograficzne, profesjonalne kamery, statywy, zestawy słuchawek z mikrofonami i dyktafony. Powstało także studio fotograficzne  z tłem typu „green screen”. Uruchomienie dobrze wyposażonej pracowni da szerokie możliwości w kształceniu m.in. na kierunkach nowe media oraz filologia.

Pracownię sieci komputerowych i systemów wbudowanych Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Laboratorium sieciowe zgodne z wymaganiami Akademii Cisco. To program współpracy pomiędzy producentem sprzętu sieciowego a ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku należy do grona uczelni oferujących studentom autoryzowane szkolenia Cisco, prowadzone przez certyfikowanego trenera posiadającego praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami Cisco. Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania praktycznych aspektów konfiguracji zarówno małych sieci lokalnych, jak i sieci rozległych. Szkolenie uczy podstaw działania sieci komputerowych. Uzyskana wiedza jest niezbędnym kompendium dla każdego informatyka – nie tylko osób zainteresowanych ściśle sieciami komputerowymi. W pracowni znajduje się 19 stanowisk komputerowych.

Pracownię programowania i baz danych Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Pracownia programowania i baz danych to 21 stanowisk komputerowych (komputery najnowszej generacji Dell Optiplex 7470 z szybkim procesorem). Pracownia współpracuje z serwerem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2019. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 13 sierpnia 2019 roku podpisała umowę o współpracy z Oracle Polska. Firma wyraziła intencję udziału w realizacji wspólnych projektów o tematyce informatycznej i ekonomicznej.

Pracownię symulacji biznesowych Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

W pracowni jest 21 stanowisk komputerowych. Symulacja biznesowa to narzędzie dydaktyczne służące do kształtowania umiejętności podejmowania decyzji dot. zarządzania firmą, analizy danych, myślenia analitycznego, przedsiębiorczości oraz pracy w grupie. Pozwala ona na imitowanie warunków występujących na rynku – gry popytu i podaży, zachowań konkurencji. Gracze wcielają się w zarządy wirtualnych przedsiębiorstw. Ich zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji związanych z ich wirtualnym przedsiębiorstwem, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie przedsiębiorstw działających w rzeczywistości. Uczestnicy gry podejmują decyzje, które przetwarzane są przez system informatyczny, a następnie otrzymują wyniki podjętych przez siebie działań, które to stają się punktem wyjścia do podejmowania kolejnych decyzji. Pracownia współpracuje z nowo zakupionym serwerem, na którym zainstalowane są bazy danych e-gier biznesowych.

Pracownię graficzną Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Pracownia z 16 stanowiskami komputerowymi oraz 16 tabletami graficznymi najnowszej generacji. Komputery wyposażone są w karty graficzne Geforce. Studenci tworzą w tej pracowni obrazy, które podlegają obróbce z pomocą programu komputerowego. Wykorzystują do tego program komercyjny Corel i niekomercyjny Blender.

Pracownię mikrobiologiczną i genetyczną Wydział Nauk o Zdrowiu

Zakupiono sprzęt i materiały umożliwiające zastosowanie nowoczesnych technik dydaktycznych w kształceniu studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i kosmetologia, głównie w zakresie mikrobiologii i parazytologii, cytologii, histologii, genetyki i anatomii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *