Szkoła w Gąbinie i Politechnika Warszawska będą współpracować

Politechnika Warszawska Filia w Płocku i Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie będą współpracować. Dziś podpisano porozumienie. Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Szkoły podpisała Dyrektor – Jadwiga Irena Milewska.

materiały prasowe

Celem głównym porozumienia jest popularyzowanie kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie wśród uczniów chęci do zdobywania wiedzy i umiejętności z obszaru nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych. W ramach porozumienia Politechnika wspierać będzie Szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na pomocy uczniom w podejmowania studiów na uczelniach technicznych jako kontynuacji nauki w wybranym już na poziomie szkoły średniej zawodzie.

Szkoła zapewni Politechnice możliwość prezentowania oferty dydaktycznej i naukowej oraz form i efektów działalności naukowo-dydaktycznej oraz wspierać będzie Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych i technicznych w Gąbinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *