Rektor Mazowieckiej wprowadził zmiany na uczelni

Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku wprowadził zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2.

Zgodnie z postanowieniami, na terenie Uczelni mogą przebywać tylko pracownicy oraz w wyjątkowych sytuacjach studenci. Przebywanie osób z zewnątrz dopuszcza się tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania uczelni. Wprowadza się zakaz odwiedzin gości z zewnątrz w Domu Studenta.  

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studenci nie będą realizowali praktyk zawodowych. Odwołuje się ustalone terminy egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych.

Odwołuje się wszelkie zaplanowane wydarzenia naukowe, kulturalne, sportowe i rozrywkowe, w tym m.in. konferencje, sympozja, wykłady otwarte, zawody sportowe i imprezy studenckie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *