Ponad milion złotych na zabytki w subregionie płockim

Blisko 7 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie mazowieckich zabytków – taką decyzję podjęli radni województwa. W sumie uda się odnowić 90 mazowieckich obiektów. 

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczby mówią same za siebie. W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa wnioski po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze na np. badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 15 inwestycji z subregionu płockiego, m.in. prace konserwatorskie budynku kościoła pw. Św. Klemensa w Kępie Polskiej, konserwacja i restauracja polichromii sklepienia oraz ścian w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie czy remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 22 w Płocku.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 1 mln zł.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Wnioskujący mogli się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *