Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku rozpoczyna rekrutację

W związku z przesunięciem matur nabór rozpoczyna się 10 sierpnia. Uczelnia oferuje kilkanaście kierunków na różnych poziomach kształcenia: studiach licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich oraz magisterskich II stopnia. W obrębie kierunków do wyboru jest ponad trzydzieści specjalności. Są też dwa nowe kierunki: administracja i zarządzanie (studia I stopnia).

Uczelnia oferuje elastyczną formę studiowania, która pozwoli na połączenie studiów np.: z pracą zawodową lub wychowywaniem dzieci. Uruchomienie tzw.: studiów popołudniowych będzie uzależnione od liczby chętnych. Mazowiecka jest uczelnią o praktycznym profilu kształcenia. Praktyki umożliwią rozwijanie kompetencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Profil praktyczny to nie tylko praktyka wydłużona do 6 miesięcy, ale również więcej zajęć praktycznych.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku od lat zwiększa swój potencjał. 

Ciągłe poszerzanie oferty kształcenia, otwarcie wielu nowych pracowni, realizacja projektów unijnych czy rozwój naukowy świadczą o naszych możliwościach 

– mówi prof. Maciej Słodki, Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Na Uczelni powstało m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, pracownie: logopedyczna, do badań społecznych i językoznawczych, symulacji biznesowych i profesjonalna pracownia sieciowa dla przyszłych informatyków. Opracowywana jest koncepcja zagospodarowania niedawno kupionego budynku.

Myślimy o tym, by stworzyć nowoczesne centrum multimedialne z profesjonalnym sprzętem do zdalnego kształcenia i telekonferencji. W obecnych czasach taka baza wydaje się niezbędna   

– mówi prof. Maciej Słodki. 

Dzięki realizacji projektów unijnych studenci będą mogli wziąć udział w dodatkowych kursach: kadry i płace, strzelecki, samodzielny księgowy czy prawa jazdy. Natomiast program Erasmus+ daje studentom i absolwentom możliwość wyjazdu na studia, praktyki oraz staże do ponad 40 uczelni partnerskich w Europie. Uzyskanie wysokich osiągnięć naukowych uprawnia do ubiegania się o różnego rodzaju stypendia (rektora lub ministra). Studenci z najwyższymi osiągnięciami naukowymi mogą otrzymać stypendium rektora nawet do 1500 zł miesięcznie. Studenci w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o stypendium socjalne lub zapomogę.

Jak zostać studentem?

Rejestracja elektroniczna odbywa się poprzez system internetowy, który prowadzi kandydatów krok po kroku. Po wygenerowaniu formularza należy go wysłać wraz z innymi dokumentami za pośrednictwem poczty lub złożyć na Uczelni (w budynku ustawiona będzie specjalna urna). Zasady rekrutacji i inne ważne informacje dostępne są na stronie uczelni www.mazowiecka.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *