Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dodatkowy nabór wniosków

Wojewoda Mazowiecki ogłosił dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach środków Funduszu przyznanych na 2020 r.

Wnioski można składać do 2 października: osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00 w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa (wejście „F” od al. Solidarności), listownie na ww. adres urzędu lub elektronicznie na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytki ePUAP): /t6j4ljd68r/skrytka

W ramach nowelizacji ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zwiększona została stawka dopłaty z Funduszu z 1,00 zł do 3,00 zł.

Informacje dotyczące pozyskania środków z Funduszu na bieżąco zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Programy – “Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest  państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *