Powstanie Strategia Elektromobilności Powiatu Płockiego

Powiat płocki będzie miał swoją strategię elektromobilności. Starosta Płocki podpisał właśnie umowę na opracowanie dokumentu na lata 2021 – 2036. Dokument ma na celu wyznaczenie ram działania władz powiatu jak i innych podmiotów na rzecz rozwoju elektromobilności w powiecie oraz stworzenie efektywnego i bezpiecznego systemu transportu publicznego, przyjaznego środowisku poprzez redukcję zanieczyszczeń, wpływając na poprawę jakości powietrza na terenie całego powiatu. Przygotuje go firma Szkolenia i Doradztwo Jarosław Bogusz.

materiały Starostwo Powiatowe w Płocku

Dokument strategii uwzględniać będzie m.in. następujące zagadnienia tematyczne związane z:

  • 1) Stworzeniem sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów;
  • 2) Popularyzacją i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania elektromobilności;
  • 3) Bieżącą modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;
  • 4) Ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych;
  • 5) Ograniczaniem wielkości tzw. niskiej emisji;
  • 6) Ograniczeniem ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej;
  • 7) Edukacją mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji,w szczególności szkodliwości emisji w sektorze transportu jest spalanie paliw w transporcie drogowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 3.4 GEPARD II- transport niskoemisyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *