SONDA w WOT

W Wojskach Obrony Terytorialnej najważniejsi są ludzie – ich talenty, zapał i potencjał. Jednym z głównych wysiłków dowództwa jest zagospodarowanie tego potencjału, pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej WOT. Temu właśnie służy kurs „Sonda”, czyli Szkoła Niższych Dowódców.

Przez kilkanaście tygodni, wyselekcjonowana grupa kandydatów przechodzi intensywne zajęcia w trybie ciągłym oraz weekendowym. Uczą się, jak dowodzić, jak zbudować sobie autorytet w grupie i jak podejmować dobre decyzje w trudnych sytuacjach. „Sonda” łączy kilka ciekawych doświadczeń, w tym Szkołę Niższych Dowódców AK, model kształcenia podoficerskiego z USA, polskie doświadczenia oraz obecne potrzeby Wojska Polskiego. 30 godzinny wysiłek fizyczny i psychiczny, wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, szybkie i trafne podejmowanie decyzji, zmęczenie, brak snu, zmagania z własnymi ograniczeniami – to tylko niektóre elementy, które należy przejść i zaliczyć, aby zostać podoficerem WOT.

Na podwarszawskim poligonie odbył się egzamin podoficerski SONDA prowadzony przez mobilny zespół szkoleniowy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. To pierwszy kurs żołnierzy OT, którzy przeszli kurs podoficerski SONDA w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Aby zdobyć upragniony stopień wojskowy kadeci musieli przejść pozytywnie pisemny sprawdzian z wiedzy teoretycznej oraz zmierzyć się z pętlą taktyczną w wymiarze dzienno-nocnym. Po zaliczeniu egzaminu zdobędą stopień kaprala i zostaną wyznaczeni na dowódców sekcji, ale aby to osiągnąć zostali wystawieni na próbę.

To wyjątkowo trudny egzamin. Żołnierze poruszają się po pętli taktycznej w sekcjach, każdej z sekcji towarzyszy tzw. DUCH, czyli instruktor z Centrum Szkolenia WOT, którego zadaniem jest wyznaczanie dowódców w sekcji do poszczególnych zadań. Każdy z egzaminowanych musi się odznaczać cechami przywódcy. Sprawdzana jest skuteczność podejmowania decyzji w trudnych warunkach natury psychologicznej, dodatkowym utrudnieniem dla wszystkich uczestników egzaminu jest to, że sprawdzian odbywa się w ciężkich warunkach terenowych. Zaliczanie poszczególnych punktów egzaminacyjnych, gdzie należy wykazać się znajomością elementów taktyki, szkolenia strzeleckiego, łączności czy terenoznawstwa sprawia, że dowodzenie przy tak dużej dynamice działań nie jest proste. Im dłużej egzamin trwa, tym trudniejsze jest podejmowanie trafnych decyzji.

Nowością wprowadzoną do 9. już edycji egzaminu podoficerskiego jest test psychologiczny, czyli sprawdzenie reakcji na pozorowane trudne i ekstremalne sytuacje tj. demotywacja, stres, panika czy agresja. Przywództwo i ukierunkowanie odpowiednio sekcji w tego typu momentach odgrywa tu kluczową rolę. 9. egzamin podoficerski jest zamknięciem pewnego etapu w historii kształtowania się kursu SONDA. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *