Nie można korzystać z alkomatu w SM, obostrzenia na terenie płockiej jednostki

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz funkcjonariuszy Straż Miejska wprowadza kolejne obostrzenia na terenie jednostki.

Do odwołania wszystkie osoby wchodzące do siedziby Straży Miejskiej są zobowiązane do poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Odmowa jest równoznaczna z barkiem możliwości załatwienia sprawy przez petenta.

Podkreślamy, iż funkcjonariusze Straży Miejskiej od początku pandemii podejmują niezbędne czynności na rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Prosimy o to, by przemyślane zgłoszenia kierować telefonicznie pod nr 986.

mówi Jolanta Głowacka rzecznik prasowy SM w Płocku

W przypadku ujawnienia wykroczeń porządkowych w ruchu drogowym, strażnicy miejscy pozostawiają zawiadomienia, do których należy się odnieść najpierw telefonicznie ( 24 364 70 35), pisemnie lub drogą elektroniczną ( skretariat@strazmiejska.plock.eu) , bez konieczności stawiennictwa w jednostce. O terminie stawiennictwa zainteresowani zostaną powiadomieni drogą emaliową lub listowną. Jeśli jednak stawiennictwo w siedzibie Straży Miejskiej z jakiś powodów jest niezbędne, obsługa interesantów odbywa się w godz. 7.30 – 13.30 oraz 15.30 – 21.00. Interesant wchodząc do siedziby SM musi mieć zakryty nos i usta oraz zdezynfekować ręce.

Nadal do dyspozycji wszystkich osób pozostają numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.strazmiejska.plock.eu 

Jednocześnie do odwołania nie ma możliwości skorzystania w siedzibie SM  z badania alkomatem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *