Dobra wiadomość dla młodych – na Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku będzie nowy kierunek

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem od nowego roku akademickiego Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku będzie miała nowy kierunek.

Co roku staramy się naszą ofertę poszerzać, tym razem padło na psychologię. Przygotowujemy wniosek do MNiSW o pozwolenie uruchomienia studiów I stopnia, profil profilaktyczny. Będą to trzyletnie studia, które będą dawały możliwość naszym studentom, którzy ukończą to trzyletnie kształcenie o uzupełnienie tego wykształcenia o studia magisterskie, które będą dawały w pełni uprawnienia do pracy w zawodzie psychologa.

– mówi nam dr Maciej Słodki rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku


Jak dodaje rektor, wniosek do MNiSW uczelnia złoży na przełomie lutego i marca, w maju powinna zapaść decyzja. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem to od nowego roku akademickiego studenci będą mogli kształcić się na tym kierunku.

To nie wszystko, do połowy 2023 roku za prawie 4 mln zł zamierza zrealizować nowy projekt dofinansowany z UE. To m.in. wdrożenie e-platformy edukacyjnej, e-platformy do nauki języków obcych oraz serwerów, wyposażenie sali webinarów, sali multimedialnej. W planach jest również przebudowa budynku przy ul. Gałczyńskiego.

Jak zaznacza rektor studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku mogą liczyć na pomoc w postaci stypendiów.

Obecnie 1800 zł otrzymuje co miesiąc dwoje studentów, których osiągnięcia naukowe były najwyższe. To studentka pedagogiki oraz student pielęgniarstwa. Mogą pochwalić się nie tylko bardzo wysokimi średnimi, ale również publikacjami w czasopismach i monografiach naukowych, czy wynikami własnych badań naukowych na konferencjach w Polce czy zagranicą

– wylicza dr Słodki.

Stypendia są wypłacane dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia znacznie zwiększyła również kwoty stypendiów socjalnych – najwyższe w tym roku 1300 zł, dla osób niepełnosprawnych (najwyższe 1600 zł) a także zapomogi otrzymywanej w trudnych okolicznościach życiowych (do 3 tys. zł). Stypendia socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych otrzymuje obecnie 350 osób.

Kilka lat temu na Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przyjęliśmy zasady, zgodnie z którymi sumuje się osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. To szczególna szansa dla wszechstronnych studentów, którzy mają sukcesy w różnych obszarach i dzięki temu mogą zyskać dobre miejsce w rankingu

– tłumaczy rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *