Miniony rok w katedrze płockiej upłynął pod znakiem remontów

2020 rok dla parafii św. Zygmunta był rokiem remontów i modernizacji. Wszystkie prace kosztowały ponad 1 200 000 zł. Pieniądze pochodziły m.in z dotacji pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na tym nie koniec, w tym roku planowane są kolejne remonty.

W 2020 roku dokonano cyfryzacji i wirtualizacji katedry za dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 184.524 zł. Powstała m.in. strona internetowa o katedrze i jej zabytkach w dwóch językach: polskim i angielskim. Poza tym wykonano pierwszy etap rewitalizacji katedry – remont dachu nad nawą główną, konserwacja więźby dachowej. Prace te kosztowały ponad 388 tys. zł, w tym 380.000 zł wyniosła dotacja ministerialna.

Ważnym przedsięwzięciem było wykonanie prac konserwatorskich elementów detali architektonicznych i elewacji katedry (etap pierwszy) za ponad 200 tys. zł. Dotacja przyznana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Udało się też opracować program kompleksowej konserwacji i restauracji posadzki kamiennej w katedrze za ponad 26 tys. zł, w tym 20 tys. zł wyniosła dotacja przyznana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia zakrystii bazyliki katedralnej, wraz z plastycznym i architektonicznym wystrojem wnętrza. Na ten cel parafia otrzymała dotację w wysokości 150 000 zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 80 000 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ważnym zadaniem było przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch ołtarzach: św. Teresy od Dzieciatka Jezus (za ponad 62 tys. zł) i św. Stanisława Biskupa Męczennika (za ponad 58 tys. zł). W tym przypadku prace finansowo wsparł dotacją Urząd Miasta Płocka, który przekazał ponad 52 tys. zł. Udział własny parafii św. Zygmunta w Płocku w przypadku wymienionych inwestycji wyniósł ponad 101 tys. zł. Kosztowały one ponad milion 600 tys. zł. 

Poza tym około 40 tys. zł kosztowały prace związane ze zmianą ogrzewania i oświetlenia w zakrystii oraz nagłośnieniem w katedrze; udało się je sfinansować dzięki parafianom i darczyńcom.

W 2020 roku w katedrze wykonano prace za łączną kwotę 1.208.520,12 zł, przy udziale własnym 141.247,03 zł, co stanowi 11,7% w stosunku do ogólnej kwoty. Pewne przedsięwzięcia udało nam się zrealizować dzięki oszczędnościom. W 2021 roku postaramy się kontynuować prace na dachu katedry, prace przy elewacji na poziomie naw bocznych, prace konserwatorskie przy nagrobku Stanisława Krasińskiego, prace przy wyposażeniu drewnianym prezbiterium i ambony

mówi ks. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *