Nowe ulgi i odliczenia od podatku

Połowa stycznia za nami, za chwilę czeka nas czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zeznania podatkowe za rok 2020 będziemy mogli składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem jest PIT-28, który należy rozliczyć do 1 marca 2021 roku.

W związku z pandemią, prócz dotychczasowych zwolnień, pojawiły się nowe ulgi i odliczenia od podatków.

Najpopularniejsze ulgi podatkowe to:

 • ulga prorodzinna
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga termomodernizacyjna
 • ulga dla krwiodawców
 • czy ulga z tytułu darowizn na cele kościelne i darowizn na pożytek publiczny

W zeznaniu podatkowym PIT 2020 pojawiły się nowe ulgi i odliczenia od podatku, związane z pandemią koronawirusa. Są to:

 • Darowizna na cele walki z COVID-19
  Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r. darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych” – czytamy w komunikacie PwC.
  W przypadku darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r. oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. od dochodu możemy odliczyć 200 proc. wartości darowizny.
  W przypadku darowizn przekazanych w maju 2020 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. odliczyć możemy 150 proc. wartości darowizny.
  Darowizny przekazane w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

  Aby dokonać odliczenia z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19, podatnik musi dysponować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.
 • Strata podatkowa – możliwość rozliczenia straty za 2020 rok
  Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej – informuje PwC.
  Jak czytamy w komunikacie, aby dokonać tego obniżenia, podatnik będzie składał korektę zeznania za 2019 rok. Strata, która nie zostanie odliczona w powyższy sposób, będzie mogła zostać odliczona na dotychczasowych zasadach ogólnych.
 • Prace badawczo-rozwojowe – ulga B+R
 • Koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 roku na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć od dochodu, który jest podstawą obliczenia zaliczki na podatek. Z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku można skorzystać w przypadku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 – informuje PwC. Z preferencyjnej stawki w podatku PIT mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) uzyskane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku w przypadku zeznania złożonego drogą elektroniczną. Osoby, które zdecydują się na rozliczenie PIT w wersji papierowej, mogą czekać do trzech miesięcy na zwrot środków. Im szybciej zostanie złożony formularz, tym szybciej nastąpi zwrot pieniędzy.

Ostateczny termin na złożenie PIT mija 30 kwietnia 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *