Nowi mundurowi w płockiej policji

Nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie w płockiej komendzie. Świadkiem ich pierwszej, tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze był Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski. Komendant wyraził radość, że może powitać ślubujących w szeregach płockich policjantów i podkreślił, że po złożeniu przysięgi każdy z nich obowiązany jest dochować obowiązków wynikających z roty ślubowania.

foto KMP w Płocku

Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta. Podczas kameralnej uroczystości w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, słowa roty wypowiedziało pięciu policjantów. Po złożeniu przysięgi, Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski odniósł się do słów roty ślubowania i dochowania przez policjantów obowiązków wynikających ze złożonej przysięgi. Komendant podkreślił, że zawód policjanta jest niezwykły i wymagający, bo każdego dnia daje możliwość niesienia pomocy obywatelom i jednocześnie wiąże się z zaangażowaniem i umiejętnością łączenia spraw zawodowych z prywatnymi. Wyraził również radość, że może powitać ślubujących w szeregach płockich policjantów.

Niebawem nowo przyjęci policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w służbie. Po ukończeniu szkolenia i odbyciu adaptacji zawodowej w oddziałach prewencji, rozpoczną służbę w płockiej komendzie. Trójka z nich zasili szeregi policjantów w wydziale patrolowo – interwencyjnym natomiast pozostali służbę pełnić będą w wydziale ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *