Alarm przeciwpowodziowy w mieście

W Płocku, w związku z osiągnięciem stanów alarmowych na rzece Wiśle Prezydent ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Obowiązuje on od godziny 14.00 dnia 08.02.2021 roku do odwołania.

Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku.

Zarzadzenie PMP 2161 2021 alarm przeciwpowodziowy

W Urzędzie Miasta Płocka odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb mundurowych, przedstawicieli Wód Polskich oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania została omówiona aktualna sytuacja hydrologiczna i glacjalna na rzece Wiśle w rejonie stopnia wodnego Włocławek, na Zalewie Włocławskim, w rejonie Płocka i na rzece na odcinku Włocławek – Płock – Wyszogród – Modlin.

Ze względu na dynamiczną sytuację na Wiśle w górę rzeki od stopnia wodnego Włocławek związaną z napływem śryżu ze zlewni rzek Bug i Narew oraz wody z górnego biegu Wisły oraz niskich temperatur utrzymujących się na Mazowszu od kilku dni, istnieje możliwość wystąpienia zatoru lodowego w rejonie Płocka. Obecnie stan alarmowy został przekroczony w Płocku jedynie na jednym wodowskazie (Brama Przeciwpowodziowa Port Radziwie), natomiast na pozostałych wodowskazach w górę rzeki przekroczone są stany ostrzegawcze (o godz. 14).

Dynamika zjawisk hydrologicznych i glacjalnych jest duża dlatego już została podjęta decyzja o zabezpieczeniu ul. Gmury i ewentualnej ewakuacji mieszkańców, dla których zostaną przygotowane pokoje w Bursie Płockiej. Wszystkie służby mundurowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości.

Państwowa Straż Pożarna zwiększyła obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz specjalistyczny sprzęt. Policja oraz Straż Miejska na wypadek ewakuacji zabezpieczy dobytek mieszkańców ul. Gmury. W rejon ulicy zostanie dostarczony piasek oraz worki oraz autobusy KM Płock.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *