Blisko 2 mld euro z UE dla Mazowsza regionalnego

W ciągu najbliższych sześciu lat beneficjenci z Mazowsza regionalnego będą mieli do wykorzystania aż 1,55 mld euro z UE w ramach programu regionalnego.  – Procentuje wywalczony przez nas trzy lata temu podział statystyczny województwa. Oprócz tak dużego wsparcia, po latach naszych starań, samorządy z Mazowsza mogą liczyć na środki z Programu Polska Wschodnia+. To może oznaczać kolejne 400 mln euro z budżetu UE – podsumowuje marszałek Adam Struzik.  

Mazowsze konsultuje Umowę Partnerstwa

Na Mazowszu trwają konsultacje projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 – dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich. Województwo w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 otrzyma aż 1,69 mld euro. W związku z obowiązującym od początku stycznia 2018 r. podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, o który władze zabiegały od 2011 r., na dwie jednostki NUTS 2, alokacja została również podzielona zgodnie z kategoriami regionów. Mazowiecki regionalny otrzyma – 1 mld 557,5 mln euro, a Warszawski  stołeczny, jako jedyny region lepiej rozwinięty w Polsce – 111,5 mln euro. Co bardzo ważne, region Mazowiecki regionalny może liczyć na nawet 85-procentowy poziom dofinansowania projektów. To najwyższe z możliwych wsparcie, na jakie mogą liczyć beneficjenci w tej perspektywie.

Podział statystyczny działa!

Na Mazowszu konsultacje Umowy Partnerstwa są prowadzone z udziałem różnych środowisk. Władze Mazowsza do rozmów zaprosiły nie tylko samorządowców, ale też przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni wyższych, NGO czy sektora naukowo-badawczego. W ich trakcie marszałek Adam Struzik podkreślał:

Dla części Mazowieckiej regionalnej w ramach naszego programu regionalnego mamy naliczoną niebagatelną kwotę 1,55 mld euro. To bezpośredni efekt i sukces podziału statystycznego. Gdyby nie to, województwo mazowieckie dostałoby najmniejsze środki w kraju, a tak jesteśmy na trzecim miejscu! Dla porównania województwo dolnośląskie otrzyma w nowej perspektywie zaledwie 40 proc. dotychczasowej alokacji

– dodaje marszałek Struzik.

Mazowsze ma uwagi

Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać do 22 lutego 2021 r. Władze Mazowsza zgłoszą m.in. niejasności związane z brakiem algorytmu podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw. Tę decyzję punktuje Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego.

Do tej pory było tak, że rząd pokazywał przejrzysty algorytm, starał się bronić jego zasadności. A teraz nie mamy nic. W projekcie umowy Partnerstwa zawarte zostały tylko tabele finansowe z informacją, kto ile dostał i nic więcej. Widzimy tylko kwoty, ale dlaczego takie, jakie zmienne zostały wzięte pod uwagę? Tę informację dostaliśmy post factum z ministerstwa

 – dodaje dyrektor.

Podczas inauguracji konsultacji projektu uznane były jedynie bardzo ogólnikowe informacje o dwóch wskaźnikach – liczbie ludności oraz poziomie zamożności wyrażonym w PKB na mieszkańca.

Nie ma zgody na centralizację 25 proc. środków dla regionów

Władze regionu zwrócą również uwagę na rezerwę w wysokości ponad 7 mld euro w alokacji dla programów regionalnych, która zgodnie z Umową Partnerstwa ma być rozdysponowana na późniejszym etapie. Nie są jednak znane zasady i kryteria podziału tych środków, co komentuje dyrektor Marcin Wajda: 

Nie może być tak, że dostajemy do konsultacji dokument, w którym nie ma rozdysponowanych 25 proc. środków na regionalne programy.

Polska Wschodnia+ dla Mazowsza

Po latach starań, strona rządowa wyraziła zgodę na uwzględnienie Mazowsza regionalnego w programie Polska Wschodnia+. Samorząd województwa zabiegał o to od 11 lat. Zadowolenia nie kryje marszałek Adam Struzik. 

Ta decyzja otwiera przed beneficjentami szansę na kolejne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej. Wprawdzie jesteśmy debiutantami w Polsce Wschodniej, inne regiony od lat korzystały z tych funduszy, ale jestem przekonany, że równie skutecznie jak inni, beneficjenci z Mazowsza będą sięgać po wsparcie na projekty z tego programu. Mazowsze regionalne będzie szóstym regionem korzystającym ze wsparcia w ramach Polski Wschodniej+.

mówi marszałek

Alokacja Polski Wschodnia+ to aż 2,5 mld euro, co – przy równym podziale na sześć regionów – daje 418 mln euro na region. Na właśnie takie pieniądze dla województwa liczą władze regionu. Ale też mieszkańcy regionu płockiego

To bardzo dobra wiadomość dla Płocka. Dzięki funduszom unijnym nasze miasto i region w zasadzie zmieniły się nie do poznania. Unijne logotypy widać na każdym kroku. A fundusze z Polski Wschodniej to dodatkowo pieniądze, z których na pewno skorzystamy

– podkreśla Tomasz Kominek ,dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Płocku.

Warto podkreślić, że są to środki większe o aż 500 mln euro niż te, które zostały przeznaczone na Polskę Wschodnią w ubiegłej perspektywie.

Wśród głównych grup beneficjentów Polski Wschodniej+ znajdą się samorządy, przedsiębiorcy, operatorzy sieci energetycznych, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *