Kolejny etap w budowie obwodnicy Łącka

Kolejny krok do budowy obwodnicy Łącka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła akcję informacyjną związaną z inwestycją.

Na stronie dk60-obwodnica-lacka.pl zamieszczony jest formularz gdzie można zamieścić swoją opinię. GDDKiA przygotowuje opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami. To dokument potrzebny do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60”. swoje opinie można wysyłać do 19 lutego.

Dodajmy, w październiku ubiegłego roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Łącka w ciągu DK60. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Ogłoszenie przetargu jest planowane w 2024 r., a realizacja zadania jest przewidziana w latach 2026-2028.

Obwodnica Łącka o długości ok. 3 km ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno–zachodniej stronie obecnego przebiegu DK60, docelowy przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie określony w decyzji środowiskowej.

Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości prawie 1,3 mln zł została podpisana z firmą Arkas-Projekt. Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 35 miesięcy od daty zawarcia umowy, co oznacza, że termin zakończenia prac projektowych przypada na koniec 2023 r.

Obwodnica Łącka poprawi warunki ruchu na drodze krajowej nr 60, która stanowi obecnie alternatywną, północną obwodnicę aglomeracji warszawskiej, wykorzystywaną do ruchu dalekobieżnego. Po wybudowaniu obwodnicy z Łącka wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa będzie również uzupełnieniem wybudowanej już obwodnicy Gostynina.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *