Pomoc przedsiębiorcom, zagrożenie powodziowe – to część tematów Podczas spotkania Zarządu Powiatu


35 600 000 zł to pomoc, którą powiat pozyskał dla przedsiębiorców z powiatu płockiego na realizację zadań w związku z COVID-19. 

foto Starostwo Powiatowe w Płocku

Poza tym w 2020 roku otrzymano dotację w kwocie ponad 7 mln. zł na inwestycje drogowe, bieżące potrzeby Domów Pomocy Społecznej, wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zakup komputerów, laptopów, drukarek dla nauczycieli – powiedziała Skarbnik Katarzyna Leśniewska podczas wtorkowego Zarządu Powiatu Płockiego, któremu przewodniczył Starosta Płocki – Mariusz Bieniek. W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Zarządu: Paweł Bogiel, Bogdan Banaszczak, Paweł Jakubowski z Panią Wicestarostą Iwona Sierocką na czele, Przewodniczący Rady Lech Dąbrowski, Sekretarz Powiatu  Michał Twardy oraz Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska.    

Foto Starostwo Powiatowe w Płocku

Dominującym tematem była również sytuacja w siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego. Starosta rozpoczął od podziękowań wszystkim zaangażowanym w pomoc w akcji przeciwpowodziowej, oraz przedstawił bieżące informację nt. sytuacji związanej z wysokim stanem Wisły w Powiecie Płockim. Zarząd Powiatu zapoznał się również z programem „Stop powodzi”  przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury w efekcie czego przyjęto rekomendację i uwagi do w/w programu. 

Ponadto przyjęto informacje odnośnie stanu szczepień w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Płockiego. Pracownicy i mieszkańcy, którzy wyrazili zainteresowanie zostali już zaszczepieni drugą dawką szczepionki!!  

Na wniosek Dyrektora Zarządu Zarząd Dróg Powiatowych  Marcina Błaszczyka podjęto uchwałę w sprawie wszczęcia procedur przetargowych na tegoroczne przebudowy i remonty dróg na terenie Powiatu Płockiego. Długość odcinków projektowanych dróg i chodników  to około 45 km, z czego około 2,5 km chodników, oraz ponad 19 km dróg do przebudowy. Dyrektor przedstawił również kwotę obecnie wykorzystanych  środków na zimowe utrzymanie dróg, jest to w sumie 809 tysięcy zł.

PCPR przedstawił program „Aktywny Samorząd”, który rusza 1 marca 2021 roku.  Pierwszym modułem w/w programu jest likwidacja bariery transportowej, kolejnym likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, następnie  likwidacja barier w poruszaniu się i kolejny moduł – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. W ramach projektu można uzyskać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Więcej informacji na ten temat wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *