Prewencyjnie do gmin trafił sprzęt powodziowy

Lodołamacze wyruszyły w stronę Płocka. Kiedy tu dotrą? Wiele zależy od tego co napotkają po drodze. Trwa także akcja dostarczania worków do gmin położonych wzdłuż Wisły.

Od wczoraj decyzją Wód Polskich na terenie Kępy Polskiej trwają prace prewencyjne. Strażacy umacniają wał przeciwpowodziowy. Na miejsce działań dostarczono z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego: 12 tys. worków, ok. 900m2 geowłókniny oraz ok 250 m2 folii.

foto Urząd Gminy Nowy Duninów

Dziś od rana do 7 gmin nadwiślańskich przekazano sprzęt powodziowy: worki, folię oraz łopaty, o którego przekazanie do Wojewody Mazowieckiego wnioskował Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Działania dystrybuowania sprzętu są prowadzone przez Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Podczas ostatniego Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego przez Starostę Płockiego, jedną z kluczowych rekomendacji było uruchomienie akcji lodołamania na Wiśle gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Dziś lodołamacze wypłynęły w kierunku Płocka.

Informacja hydrologiczna opracowana na podstawie obserwacji służb powiatowych oraz danych otrzymanych z IMGW :

Na odcinku od Wyszogrodu do zbiornika we Włocławku w ciągu ostatniej doby wystąpiły wahania poziomu wody związane z utrzymywaniem się i dalszym rozwojem zjawisk lodowych. W rejonie Wyszogrodu prze ostatnią dobę występuje stabilny wzrost poziomu wody spowodowany zmniejszeniem przepustowości koryta przez napływający śryż i rozwijającą się pokrywę lodową, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. W rejonie Kępy Polskiej napływ śryżu i rozwój pokrywy lodowej spowodował redukcję przepustowości koryta i w związku z tym wystąpił ponowny wzrost poziomu wody powyżej stanu alarmowego. Obecnie sytuacja się ustabilizowała i poziom wody powoli opada. W rejonie Płocka przepustowość koryta w strefie występowania zatoru śryżowego stopniowo się zwiększała przy jednoczesnym zmniejszeniu się dopływu z rejonu Kępy Polskiej, w wyniku czego obecnie występuje powolne opadanie poziomu wody. Na Pilicy w Białobrzegach przewiduje się dalsze powolne opadanie poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *