Wody w Wiśle przybywa, wszystkie służby w stanie podwyższonej gotowości

W Płocku obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Woda na Wiśle przekroczyła w ciągu ostatnich kilkunastu godzin stany alarmowe. Miasto przygotowane jest do ewentualnej ewakuacji mieszkańców ul. Gmury.

W rejonie Płocka istnieje możliwość wystąpienia zatoru lodowego. Związane jest to z dynamiczną sytuacją na Wiśle w górę rzeki od stopnia wodnego Włocławek. Tu napływa śryż ze zlewni rzek Bug i Narew oraz wody z górnego biegu Wisły, do tego dochodzą niskie temperatury. Dynamika zjawisk jest duża, dlatego została podjęta decyzja o zabezpieczeniu ul. Gmury i ewentualnej ewakuacji mieszkańców, dla których przygotowano pokoje w Bursie Płockiej. Wszystkie służby mundurowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości.

Państwowa Straż Pożarna zwiększyła obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz specjalistyczny sprzęt. Policja oraz Straż Miejska na wypadek ewakuacji zabezpieczy dobytek mieszkańców ul. Gmury. W rejon ulicy zostanie dostarczony piasek oraz worki, będą również autobusy KM Płock.

Stan wody Wisły w Płocku o godz. 8.00:

Borowiczki – 388 cm (stan ostrzegawczy 315 cm, stan alarmowy 345 cm)

Grabówka – 385 cm (stan ostrzegawczy 275 cm, stan alarmowy 340 cm)

Brama przeciwpowodziowa port Radziwie – 330 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, stan alarmowy 237 cm)

Nabrzeże PKN – 753 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, stan alarmowy 700 cm)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *