Wsparcie samorządów zagrożonych podtopieniami

120 tys. worków przeciwpowodziowych, 100 szt. łopat, 1000 mb folii zabezpieczającej przekaże Wojewoda Mazowiecki do zabezpieczania terenów zagrożonych podtopieniami w okolicach Płocka. O wsparcie zwrócił się do Wojewody Starosta Płocki. Asortyment do samorządów dostarczy 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Służby przez całą dobę zaangażowane są w pomoc mieszkańcom i zabezpieczanie nieruchomości. Nieprzerwanie prowadzony jest monitoring sytuacji na Wiśle.

Dziś w Kępie Polskiej rozpoczęto wzmacniane wałów przeciwpowodziowych. Straż pożarna uszczelniała wały m.in. za pomocą geowłókniny i worków z piaskiem. Prace obejmą 100 m obwałowań i są prowadzone pod kierunkiem specjalistów z Wód Polskich.

Obecnie to w rejonie Kępy Polskiej znajduje się czoło pokrywy lodowej. Poziom Wisły w okolicy Płocka jest ustabilizowany, jednak nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy.

Uruchomienie lodołamaczy jest możliwe już w najbliższy weekend, ale jest to zależne od temperatur – aby akcja się rozpoczęła, musi być w okolicach 0 st. C. Decyzję w tej sprawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podejmie w sobotę.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do władz samorządowych z prośbą o rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku podtopień. Wojewoda zadeklarował także pełną gotowość współpracy i wsparcia finansowego w niesieniu skutecznej i niezbędnej pomocy. Wszystkie służby wojewódzkie są w gotowości.  Codziennie odbywają się wspólne sztaby kryzysowe z przedstawicielami władz samorządowych, służb, inspekcji i straży podległych Wojewodzie, ekspertami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aby na bieżąco monitorować sytuację w związku ze zjawiskami lodowymi na Wiśle.

Policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i żołnierze WOT prowadzą działania przeciwpowodziowe na terenach podtopionych i zagrożonych podtopieniem. Obecnie alarmy przeciwpowodziowe ogłoszone są w Mieście Płock, Mieście i Gminie Wyszogród, Mieście i Gminie Gąbin, Gminie Mała Wieś, Gminie Bodzanów, Gminie Słupno, Gminie Słubice i Gminie Nowy Duninów.

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Płocku Koordynator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie (10 lutego) z prośbą o skierowanie do pomocy w gminie Słupno 30 osadzonych. Osoby te będą stanowić wsparcie w działaniach przeciwpowodziowych dla służb gminnych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

We wtorek 9 lutego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł po ocenie sytuacji w powiecie płockim i mieście Płock poprosił Ministra Obrony Narodowej o skierowanie do pomocy 100 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto do dyspozycji Miasta Płock Wojewoda wydał 40 tys. worków przeciwpowodziowych i folię budowlaną. Tego dnia podczas briefingu prasowego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Płocku po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewoda Mazowiecki podkreślał, że udzieli wszelkich możliwych form pomocy i wsparcia samorządom i mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *