Wsparcie wojewody dla powiatu płockiego

Wojewoda Mazowiecki przekaże powiatowi płockiemu 3000 m2 geowłókniny do umocnienia wałów przeciwpowodziowych. O wsparcie zawnioskował Starosta Płocki w związku z utrzymującym się stanem alarmowym na Wiśle. Lodołamacze przebiły się przez najtrudniejszy odcinek zatoru na Wiśle. Prawdopodobnie w środę 24 lutego jednostki dotrą do Płocka. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Wody Polskie oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na Wiśle sytuacja jest stabilna. W Płocku, dzięki lodołamaniu, stan wody spadł o ok. 20 cm, ale wciąż utrzymuje się stan alarmowy, podobnie w Kępie Polskiej i Wyszogrodzie, gdzie obserwowane są niewielkie wzrosty rzędu kilku cm. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców.
Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracowało 10 lodołamaczy: dwa przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniały rynnę spływową, 4 pracowały w czole.

IMGW informuje, że w ciągu najbliższych dni przewidywany jest stopniowy wzrost przepływów związanych ze spływem wód roztopowych. Dodatkowo napływ kry z pękającej wyżej pokrywy lodowej może powodować kolejne zatory lodowe, a wówczas wzrosty stanów wody będą jeszcze większe. W tej sytuacji trzeba się liczyć ze znacznym przekroczeniem stanów alarmowych na odcinku Wyszogród-Płock. 

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do władz samorządowych z prośbą o rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku podtopień. Wojewoda zadeklarował także pełną gotowość współpracy i wsparcia finansowego w niesieniu skutecznej i niezbędnej pomocy. Wszystkie służby wojewódzkie są w gotowości.  Codziennie odbywają się wspólne sztaby kryzysowe z przedstawicielami władz samorządowych, służb, inspekcji i straży podległych Wojewodzie, ekspertami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aby na bieżąco monitorować sytuację w związku ze zjawiskami lodowymi na Wiśle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *