Działajmy razem online – IV Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu

„FAKENEWS, CYBERPRZEMOC, HEJT, UZALEŻNIENIE OD INTERNETU, SZKODLIWE RELACJE, PEDOFILIA, NIEBEZPIECZNE TREŚCI, FAŁSZYWE WITRYNY, TROLLOWANIE, SEXTING, DEPRESJA, PORNOGRAFIA, PEDOFILIA, CYBERBULLYING, PATOSTREAMING, PHISHING, WYŁUDZANIE DANYCH, HAKING, WIRUSY, RANSOMWARE, STALKING” – takie właśnie, pojawiające się na czarnym tle, odczytane matowym głosem poruszające hasła związane z zagrożeniami sieciowymi wprowadziły uczestników Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 „Działajmy razem ONLINE” w atmosferę konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie już po raz czwarty.

Zeszłoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu był ostatnią uroczystością przed wybuchem pandemii koronawirusa, która zmieniła wszystko. Również sposób organizacji kampanii DBI w Zespole Szkół. Została ona przeniesiona do sieci Internet, ale zachowane zostały wszystkie elementy przedsięwzięcia. Co więcej dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych zwiększyły się szanse dotarcia do jeszcze większej liczby odbiorców

mówiła na otwarcie Jadwiga Irena Milewska dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Nazywajmy po imieniu sytuacje groźne dla użytkowników sieci i wskażmy, jak reagować na nie, a także, jak zabezpieczać urządzenia telekomunikacyjne, które służą nam do komunikowania się w sieci. Organizując naszą inicjatywę pragniemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

dodała dyrektor szkoły

Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zaadresowana została do młodzieży, przedstawicieli sektora edukacyjnego, przedstawicieli samorządów oraz praktyków pracujących z dziećmi i młodzieżą, a także społeczności lokalnej i wszystkich śledzących uroczystość w mediach społecznościowych.

Działania związane z propagowaniem bezpieczeństwa w sieci są w DNA zespołu informatyków Naszej Szkoły. Inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu organizujemy regularnie od 2008 r.. Byliśmy prekursorami i przez długi czas jedynymi organizatorami DBI w powiecie płockim. Cieszymy się, że znaleźli się naśladowcy, bo wpłynie to na zwiększanie świadomości młodzieży i zwiększy prawdopodobieństwo właściwych zachowań w sieci

– tymi słowami współprowadzący uroczystość Piotr Pietracho zaprosił uczestników do obejrzenia krótkiej historii organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

Ważnym punktem konferencji było przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, którego dokonali uczniowie klasy drugiej technikum informatycznego Adam Lewandowski i Kacper Przybysz.

Kilkanaście dni przed uroczystością została opublikowana na szkolnym FB anonimowa ankieta skierowana do młodzieży, ale też dorosłych użytkowników sieci, w tym rodziców i nauczycieli, w której m.in. padły pytania o różne formy hejtu i cyberprzemocy, jakich doświadczyli ankietowani, o sposoby spędzania czasu w sieci i zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych, a także jak zmieniło się życie i postrzeganie Internetu w czasie trwania pandemii koronawirusa. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane podczas uroczystości, stanowią też ciekawy materiał do analizy i realizacji konkretnych działań w czasie zajęć lekcyjnych.

Ważnym punktem uroczystości były prelekcje zaproszonych ekspertów. Mieliśmy możliwość wysłuchać i obejrzeć bardzo pouczającą prezentację przygotowaną i przedstawioną przez pana Roberta Kapturskiego, który omówił przykłady wycieku informacji z kilku ważnych instytucji, jakie miały w Polsce miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a które spowodowane były brakiem właściwych zabezpieczeń sieciowych. Następnie zaprezentowana została prezentacja, nagrana przez Panią Marię Kapturską, pracownika Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, na temat zabezpieczeń bankowych.

Dwa kolejne wystąpienia zostały nagrane przez specjalistów w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole, pracowników MSCDN w Płocku, Ewę Petrykowską, która przygotowała prelekcję dotyczącą procesów emocji i motywacji oraz dobrostanu psychicznego podczas nauki zdalnej oraz Hannę Drzewiecką-Krawczyk, której prezentacja dotyczyła zasad budowania marki osobistej i środków ekspresji siebie samego w mediach społecznościowych i Internecie.

Od rana młodzież szkół średnich i szkół podstawowych z kilku powiatów brała udział w przeprowadzonym przez Panią Elżbietę Ostrowską Powiatowym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie w Interneci. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: szkoły średnie oraz szkoły podstawowe. Składał się z 40 pytań i miał charakter testu online. Konkurs opracowali pani Elżbieta Ostrowska, pani Dorota Jażdrzyk, pani Eliza Bałdyga i pan Piotr Pietracho. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: w-ce dyrektor Zespołu Szkół w Gąbinie pani Maria Elżbieta Błaszczyk, pani Anna Kiełbasa, nauczycielka Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, a także pani Elżbieta Ostrowska oraz pani Dorota Jażdrzyk.

Laureatami konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali:

 • I miejsce zajął Mikołaj Obidowski ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie
 • II miejsce zajęła Amelia Seweryniak ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie
 • III miejsce zajął Paweł Rybciak ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie
 • Wyróżnienie otrzymała: Maja Krajewska ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie

Laureatami konkursu w kategorii szkół średnich zostali:

 • I miejsce zajął Bartłomiej Woliński z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
 • II miejsce zajął Kuba Górecki z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
 • III miejsce zajęła Oktawia Marszałek z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Wyróżnienie otrzymała: Weronika Olczak z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Ponadto Komisja w składzie: Maria Elżbieta Błaszczyk – w-ce dyr. Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Maria Olszewska, Eliza Bałdyga, Elżbieta Ostrowska, Piotr Pietracho – nauczyciele Zespołu Szkół w Gąbinie oraz Joanna Matuszewska – prezes Fundacji IUVENES dokonała rozstrzygnięć:

W konkursie na wykonanie ulotki reklamującej Dzień Bezpiecznego Internetu (szkoły podstawowe):

 • I miejsce zajął Krzysztof Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie
 • II miejsce zajęła Madgalena Grzelak ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie
 • III miejsce zajęła Zuzanna Domżałowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Słubicach

Wyróżnienie otrzymali: Bartłomiej Dunikowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Słubicach oraz Maja Bębenista ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Słubicach

W konkursie na wiersz – rymowankę (szkoły podstawowe):

 • I miejsce zajął Mikołaj Borkowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie
 • II miejsce zajął Maciej Durka ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie
 • III miejsce zajął Aleks Matusiak ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

Wyróżnienie otrzymał Bartosz Stępniak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Słubicach

W konkursie na wykonanie ulotki reklamującej Dzień Bezpiecznego Internetu (szkoły średnie):

 • I miejsce zajęła Julia Woja z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
 • II miejsce zajęła Barbara Żabka z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
 • III miejsce zajął Wojciech Duda z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Wyróżnienie otrzymała Nikola Cieślak z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

W konkursie na wykonanie filmu – reklamy Dnia Bezpiecznego Internetu (szkoły średnie):

 • I miejsce zajął Mateusz Siemiński z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
 • II miejsce zajął Mateusz Roskosz z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Wyróżnienie (za wkład pracy) otrzymali: Mateusz Jagoda z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Adam Dutkowski z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

Nagrody w konkursie ufundowali: Starostwo Powiatowe w Płocku, a także Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku.

Kolejnym punktem uroczystości był panel dyskusyjny, do którego zaproszeni zostali: dyrektor Zespołu Szkół w Gąbinie Jadwiga Irena Milewska, w-ce dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Maria Elżbieta Błaszczyk, Anna Kiełbasa, nauczycielka Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz mgr inż. Robert Kapturski z Mazowieckiej Uczelni Publicznej, a online na zadane pytania odpowiedziała Hanna Rybciak, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Goście zostali zapytani między innymi o potrzebę zmian w edukacji, jakie wymusza na nas pandemia koronawirusa, o kondycję społeczeństwa w dobie pandemii, o pomysły związane z weryfikacją efektów kształcenia w czasie edukacji online. Uczestnicy panelu podjęli ciekawą dyskusję, w której odnosili się do zadawanych przez organizatorów pytań.

Kilka tygodni przed konferencją uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół zostali poproszeni o nagranie filmów z odpowiedziami na pytania, jak zmieniło się ich życie w ciągu ostatniego roku. W czasie konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia efektu ciężkiej pracy ucznia klasy drugiej technikum informatycznego Bartłomieja Wolińskiego, będącej wspaniałym przykładem współdziałania uczniów, nauczycieli i dyrekcji, które udało się zrealizować zdalnie. Film, w humorystyczny sposób pokazał, jak różnie postrzegana jest obecna rzeczywistość, ale też jak zmienia się ona na naszych oczach.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli Eliza Bałdyga i Piotr Pietracho – nauczyciele przedmiotów zawodowych i informatyki w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, którzy całość imprezy przygotowali i ją prowadzili. Dekoracje zaprojektowała Maria Olszewska.

Uroczystość została zorganizowana pod patronatem Mariusza Bieńka – Starosty Płockiego oraz Macieja Słodkiego, rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Patronat medialny nad uroczystością objęły: infoTVPłock, Tygodnik Płocki oraz portale NaszGąbin i TerazGąbin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *