Kolejne gminy powiatu płockiego z dofinansowaniem na uruchomienie kolejnych połączeń lokalnych

Wojewoda Mazowiecki podpisał ostatnie umowy na objęcie w 2021 r. dopłatą zadań organizatora ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ostatnia transza środków o łącznej wysokości ponad 5,9 mln zł zasili budżety 13 mazowieckich samorządów. Dla województwa mazowieckiego na 2021 rok została przyznana kwota ze środków funduszu w wysokości 64 096 067,64 zł.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 13 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 5 922 389,37 zł (środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 71 lokalnych połączeń, o łącznej długości 1 567,1 km). Na terenie powiatu płockiego są kolejne gminy, które otrzymają dofinansowanie to:

–        do gminy Nowy Duninów trafi dopłata w wysokości 305 940,30 zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 72,1 km,

–      do gminy Słubice trafi dopłata w wysokości 149 787,00 zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 51 km,

Przypomnijmy, wcześniej wojewoda podpisał umowy z gminą Łąck, Słupno, Staroźreby.

Dla województwa mazowieckiego na 2021 rok została przyznana kwota ze środków funduszu w wysokości 64 096 067,64 zł. W naborze wniosków o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę 62 090 292,32 zł. Nabór uruchomiony został 4 listopada 2020 r.

W 2020 roku, w ramach trzech przeprowadzonych naborów wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Wojewoda przekazał organizatorom publicznego transportu zbiorowego dopłatę o łącznej wysokości 24 249 373,46 zł na uruchomienie połączeń lokalnych. W 2020 roku dofinansowanych zostało 440 linii komunikacyjnych.

W ramach dwóch, przeprowadzonych w 2019 roku naborów wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych samorządy złożyły do Wojewody Mazowieckiego 53 wnioski, z czego 49 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie (21 powiatów, 27 gmin i 1 powiat na mocy porozumienia). Wnioski obejmowały łącznie 269 lokalnych połączeń o łącznej długości 11 323,4 km. Organizatorom publicznego transportu zbiorowego udzielono dopłaty w łącznej wysokości 1 623 025,45 zł. W 2019 roku dofinansowanych zostało 225 linii komunikacyjnych.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *