Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i został objęty jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest on do Kół Gospodyń Wiejskich. Celem konkursu jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół.

W ramach dwuetapowego konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polegająca m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia, przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Etap wojewódzki odbędzie się w formule on line.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23 marca. Na podstawie oceny kart zgłoszeniowych oraz przesłanego materiału audiowizualnego zostanie wytypowanych 16 Kół – po jednym z każdego województwa – które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi w maju. Etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne 19 czerwca w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach.

Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego Konkursu będą regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród zaplanowano podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz zasad przeprowadzenia Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.prezydent.pl/pierwsza – dama/konkursKGW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *