Najgorzej jest w gminie Słupno – wstępne wyniki kontroli wałów przeciwpowodziowych w powiecie

Zakończył się przegląd wałów przeciwpowodziowych na terenie siedmiu nadwiślańskich gmin powiatu płockiego. Zlokalizowano ponad 80 miejsc, w których bobry wyrządziły spore szkody. Najwięcej dziur bobrowych znaleziono w wałach w gminie Słupno.

Wizję terenową przeprowadzono w gminach Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. Chodziło o sprawdzenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych po lutowym wezbraniu Wisły. W wizji lokalnej uczestniczyli przedstawiciele starostwa płockiego, nadwiślańskich gmin powiatu, a także Ochotniczej Straży Pożarnej i Nadzoru Wodnego.

Większość dziur jakie zrobiły bobry została już załatana. Pozostałe pojawiły się niedawno i wymagają jeszcze zabezpieczenia. Podczas przeglądu nie stwierdzono uszkodzeń wałów spowodowanych przez krę lodową, którą podczas lutowego wezbrania rzeka miejscami wypychała na brzeg.

Jak się okazuje w trakcie wizji lokalnej najwięcej uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych, które poczyniły bobry, wykryto w gminie Słupno i tu sytuacja jest najgorsza. Na całej długości wałów w tej gminie znaleziono ponad 40 dziur bobrowych, czyli ponad połowę ze wszystkich zlokalizowanych w gminach nadwiślańskich powiatu. Naprawą uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych mają zająć się Wody Polskie po dodatkowej inspekcji Nadzoru Wodnego, który sprawdzi jeszcze niżej położone części tych obiektów, gdy pozwoli na to poziom Wisły.

Jakie wnioski po wizji? Przede wszystkim konieczność montażu zastawek przy przepustach wodnych wzdłuż drogi krajowej nr 62 w miejscowości Wola Brwileńska w gminie Nowy Duninów. Wnioski te trafią do GDDKiA.

Przypomnijmy, w ostatnim czasie starosta płocki Mariusz Bieniek zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie pilnych działań, zabezpieczających powiat przed powodzią. Wśród wniosków, zgłoszonych w ramach Programu „Stop Powodzi”, znalazły się m.in. zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych poprzez montaż siatek oraz opracowanie programu regulacji populacji bobrów w dolinie Wisły. Samorząd powiatu uznał też za konieczne wdrożenie kompleksowej regulacji koryta Wisły, dokończenie budowy zabezpieczeń rzeki Słupianki, dopływu Wisły w gminie Słupno, a także zwiększenie pojemności Zbiornika Włocławskiego poprzez refulacje oraz budowę nowych, cyfrowych wodowskazów Wisły w miejscowościach Wykowo, Popłacin i Nowy Duninów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *