Nieobowiązkowy i bez ocen – rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasistów

Rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, potrwają trzy dni. Ich organizatorem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, a udział szkół jest dobrowolny. Próbne egzaminy odbywają się stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym. Ósmoklasistów czeka dziś próbny egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego.

Głównym zadaniem próbnych egzaminów, zdaniem CKE, jest danie uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, a także zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. Nauczyciele nie powinni za ten egzamin wystawiać ocen. Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. W tym roku przeprowadzany będzie po raz trzeci. Odbędzie się w dniach 25-27 maja. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły średniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *