PERN inwestuje w infrastrukturę związaną z biokomponentami

PERN rozstrzygnął postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) w Bazach Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Rejowcu. To kolejne przedsięwzięcia realizowane w ramach programu rozbudowy infrastruktury technicznej umożliwiającej i ułatwiającej naszym Klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

W Nowej Wsi Wielkiej do magazynowania estrów zostanie przystosowanych pięć nowych zbiorników o łącznej pojemności 500 m3. Dzięki tej inwestycji w Bazie Paliw nr 2 zdolności magazynowe w sektorze biokomponentów do oleju napędowego wzrosną do 1500 m3.

W Rejowcu zakres prac będzie obejmował dostosowanie do magazynowania estrów trzech zbiorników o łącznej pojemności 750 m3 oraz budowę instalacji do rozładunku FAME z transportu kolejowego. Ta inwestycja umożliwi zmagazynowanie w Bazie Paliw nr 4 łącznie 1750 m3 estrów.

Realizacja tych inwestycji ma na celu dostosowanie zdolności magazynowych i technologicznych do warunków rynkowych. Dodatkowo unowocześniamy fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wypełniających obowiązek NCW

podkreśla Paweł Wysocki, Dyrektor Pionu Technicznego.

Regulacje prawne nakładają na naszych Klientów obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Zgodnie z ustawą, z roku na rok wysokość NCW jest coraz wyższa. Rosnąca konsumpcja biokomponentów powoduje konieczność dostosowania logistyki i infrastruktury, do zapewnienia możliwości ich dodawania do paliw ciekłych i magazynowania. Dlatego PERN prowadzi złożony program modernizacyjny baz paliw, który poprzez zwiększenie pojemości magazynowej wspomaga realizację NCW.

Trwa rozbudowa pojemności na biokomponenty w 6 kolejnych lokalizacjach

W tym roku zakończy się również obecnie trwająca rozbudowa pojemności do magazynowania estrów o 2800 m3 w pięciu bazach paliw: w Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach. Dodatkowo o 300 m3 zwiększy się pojemność do magazynowania bioetanolu w Nowej Wsi Wielkiej.

Nowe możliwości transportu

Rejowiec to kolejna z lokalizacji w naszej Spółce, w której naszym Klientom zostanie udostępniona możliwość transportu kolejowego biokomponentów, jako alternatywy dla obecnie funkcjonującego – samochodowego. Planowo jeszcze w tym roku nasi Klienci będą mogli skorzystać z takiej formy dostaw biokomponentów w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej (estry oraz bioetanol) oraz właśnie w Rejowcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *