Specjalna komisja oszacuje szkody powstałe w wyniku podtopień

Jakie straty poczyniła powódź? Ustali to komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat w gospodarstwach Komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią, którą powołał prezydent Andrzej Nowakowski.

Chodzi o szkody, które powstały w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, spowodowanych wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły.

Komisji zajmie się ustalaniem szkód i szacowaniem strat powstałych w poszczególnych gospodarstwach domowych na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych, sporządzeniem indywidualnych protokołów strat dla każdego poszkodowanego gospodarstwa. Po oszacowaniu strat we wszystkich poszkodowanych gospodarstwach Komisja w oparciu o indywidualne protokoły strat spisze protokół zbiorczy, wskazując zakres i wielkość zaistniałych szkód i strat na terenie miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *