Strażacy z jednostek z powiatu płockiego mogą liczyć na wsparcie od starostwa

Wsparcie dla Strażaków Ochotników biorących udział w działaniach przeciwpowodziowych w 2021 roku – to jeden z ważniejszych tematów omawianych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Płocku.

Doceniając zaangażowanie strażaków ochotników jednostek OSP z terenu powiatu płockiego, a w szczególności te biorące udział w działaniach przeciwpowodziowych w związku z ryzykiem wystąpienia powodzi na rzece Wiśle w 2021 roku, Starosta Płocki wraz z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu zdecydował wesprzeć jednostki OSP uczestniczące w tamtych wydarzeniach. Dotację celową będzie można przeznaczyć m.in na: nowy sprzęt mający zastosowanie bezpośrednio do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, szkolenia specjalistyczne tj. szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ratownictwa wodnego, ratownictwa wysokościowego, działań poszukiwawczych i ratowniczych, ratownictwa medycznego i współpracy z LPR, nowe ubrania specjalistyczne, hełmy, ubrania koszarowe, ubranie galowe, remont pojazdów i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Wysokość dofinansowania z przeznaczeniem dla poszczególnych OSP zostało określone na podstawie zestawienia wyjazdów OSP z terenu powiatu płockiego do działań przeciwpowodziowych tj. kart zdarzeń przekazanych przez KMPSP Płock.

Kolejnym ważnym tematem było przyjęcie planu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz podział środków niezbędnych na ich realizację. Już wkrótce do dyspozycji mieszkańców będą dostępne środki dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *