Maciej Słodki profesorem „belwederskim”

Rektor Maciej Słodki, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Funkcję Rektora pełni drugą kadencję. W trakcie pierwszej Uczelnia zmieniła nazwę (z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku), strukturę organizacyjną (zamiast instytutów powstały wydziały), uruchomiła nowe kierunki kształcenia. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu powstało nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Obecnie struktura Uczelni opiera się na trzech wydziałach, których oferta kształcenia obejmuje 13 kierunków studiów I stopnia, 5 studiów II stopnia i 2 jednolitych studiach magisterskich oraz ponad 30 specjalności.

materiały prasowe

Sylwetka naukowa:

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, ma 45 lat, jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi), w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim. Ma dwie specjalizacje medyczne: z ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 roku, a doktora habilitowanego w 2013 r. Monografia z kardiologii prenatalnej, będąca podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego, została uznana za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu ultrasonografii w latach 2012–2014.

Swoją działalność naukową prowadzi w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie pracuje jako asystent w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej, jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2017-2021. Autor licznych publikacji (IF>60) oraz recenzentem w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie, w tym m.in. w Waszyngtonie, Rzymie, Giessen, Sao Paulo. W latach 2017–2018 był członkiem zespołu powołanego przez ministra zdrowia do spraw opracowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Laureat II edycji konkursu „Supertalenty” w Medycynie. Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej. W roku 2010 uczestniczył w tworzeniu czasopisma naukowego Prenatal Cardiology, aktualnie jest jego redaktorem naczelnym. W latach 2013-2018 był delegatem Okręgowej Izby Lekarskiej
w Płocku.

Prywatnie:

Żona Agnieszka jest lekarzem specjalistą okulistyki. Mają trójkę dzieci. Pasjonat triathlonu, zdobywał medale na Mistrzostwach Polski Lekarzy w triatlonie, ukończył również koronny dystans Ironman w Kopenhadze.

Czy wiecie, że …

w ciągu ostatnich 20 lat średni wiek nominowanych profesorów wyniósł 57 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *