Nie planujemy zwolnień – zapewnia Energa. Zakończyły się konsultacje ze związkami

Zakończono spotkania konsultacyjne ze stroną społeczną w zakresie zmiany schematu organizacyjnego dla Energi Operatora, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN. W toku konsultacji odbyło się dziesięć spotkań ze stroną społeczną, które przeprowadzono w konstruktywnej atmosferze.

W trakcie spotkań konsultacyjnych wielokrotnie podkreślano, że zmiana struktury organizacyjnej w żaden sposób nie spowoduje likwidacji stanowisk pracowników operacyjnych, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych objętych proponowaną zmianą. Pracodawca wielokrotnie podkreślał, że nie dopuści także do sytuacji, w której cenny fachowiec musiałby opuścić firmę i ta deklaracja obowiązuje. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, których to komórki organizacyjne według nowego schematu mają być połączone. W Enerdze Operatorze obecnie nie są prowadzone procesy restrukturyzacji zatrudnienia, nie są także planowane żadne zwolnienia grupowe. Pracodawca docenia kapitał firmy, jaki stanowi wysoko wykwalifikowana kadra.

czytamy w komunikacie prasowym Grupy Energa

Projektowane zmiany mają na celu eliminację przypadków, gdzie dany proces jest realizowany przez kilka komórek organizacyjnych. Celem zmiany jest zatem utworzenie większych komórek organizacyjnych, jednoznacznie odpowiedzialnych za realizację całości procesu. Trudno znaleźć uzasadnienie dla utrzymania komórki, w której zatrudniony jest jeden kierownik z podległością jednego czy dwóch pracowników, a i takie przypadki mają miejsce.

Zaproponowana nowa struktura organizacyjna, uwzględnia wszystkie niezbędne procesy biznesowe, gwarantując bezpieczną realizację obowiązków, wynikających z przepisów prawa energetycznego.

Zmiana schematu organizacyjnego dotyczy wyłącznie Energi Operatora. Nie planuje się likwidacji Energi Operatora Wykonawstwa Elektroenergetycznego, czy też wydzielania jej na zewnątrz, o czym wielokrotnie stronę związkową informowano.

Proces konsultacyjny w zakresie nowego schematu organizacyjnego przeprowadzono zgodnie z Porozumieniem w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników Grupy Energa z dnia 18 września 2017 roku. Porozumienie to jest fundamentem dialogu społecznego w Grupie Energa i pracodawcy zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie jego postanowień.

Strona społeczna w trakcie spotkań konsultacyjnych niejednokrotnie wyrażała podziękowania za bardzo merytoryczną dyskusję i otwartość pracodawcy w ramach prowadzonego dialogu.

czytamy w komunikacie prasowym

Zarządzanie grupą kapitałową to ogromne wyzwanie pod wieloma względami. W nowoczesnych przedsiębiorstwach działania mające na celu ujednolicanie procesów zarządczych i organizacyjnych, są działaniami niezbędnymi dla utrzymania i rozwoju całej grupy kapitałowej i pracowników ją tworzących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *