Prawie 21,5 mln dla mazowieckich samorządów w ramach Funduszu Solidarnościowego

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 170 umów na realizację tegorocznych edycji Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Mazowieckie samorządy na mocy zawartych umów otrzymają z Funduszu Solidarnościowego w sumie blisko 21,5 mln zł dofinansowania do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin (opiekunów) w województwie mazowieckim.

W ramach Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do mazowieckich samorządów trafi łącznie 21 453 623,37 zł. Na realizację programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” środki otrzymały z powiatu płockiego:

  • gmina Bielsk – 8 244,65 zł
  • gmina Słupno – 73 566 zł
  • miasto Płock – 224 903,33 zł

Na realizację programu “Opieka wytchnieniowa” z powiatu płockiego środki – 97 920 zł otrzymało jedynie miasto Płock.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi i dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z których minimum 70 procent stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *