Kandydatów jest dwóch. W niedzielę mieszkańcy wybiorą Burmistrza

Już w najbliższą niedzielę, 13 czerwca mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin po raz kolejny pójdą do urn. Na ten dzień zaplanowano ponowne wybory uzupełniające na stanowisko Burmistrza. Kandydatów jest dwóch – Grzegorz Szykulski, kandydat PiS oraz Krzysztof Wielec, kandydat PSL.

Obydwu kandydatom na stanowisko Burmistrza zadaliśmy podobne pytania.

Grzegorz Szykulski – 54 lata, żonaty, dwoje dzieci, wnuczka, za dwa miesiące na świat przyjdzie tym razem wnuk.

Jakie inwestycje, działania Pana zdaniem są najbardziej potrzebne dla Gminy i Miasta Drobin?
Grzegorz Szykulski (PiS): Najbardziej potrzebne są te, które przyczynią się do dalszego rozwoju miasta i gminy Drobin. Musimy stwarzać warunki żeby inwestor zewnętrzny przyszedł do nas. Przede wszystkim temu służyłby gazociąg, teraz przecież cały przemysł opiera się na gazie. Druga sprawa, która jest dla nas ważna, a myślę, że za trzy miesiące będzie w realizacji to GPZ. Unormuje nam to dostawę energii elektrycznej, więc dla przyszłych przedsiębiorców będzie to bardzo dobre, będą mieli zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Trzeba tu powiedzieć także o gospodarce komunalnej. Bolączką każdego burmistrza Drobina to sprawa lokali mieszkalnych, komunalnych czy nawet tych socjalnych.

Z kim będzie Pan współpracował dla dobra gminy i miasta? Plany związane z rozwojem gminy?
Grzegorz Szykulski (PiS):
Przede wszystkim będę współpracował z mieszkańcami, ze stowarzyszeniami, organizacjami funkcjonującymi na naszym terenie. Na pewno ta współpraca musi odbywać się równolegle z Radą Miejską, no i dobra współpraca z organami władzy państwowej i władzy samorządowej wyższego szczebla.

Dlaczego to Pan jest najlepszym kandydatem na stanowisko Burmistrza?
Grzegorz Szykulski (PiS): W przeciągu kilku miesięcy pozyskałem środków zewnętrznych na ponad 5 mln zł. Samorządów takim miejsko-wiejskich nie byłoby na wiele inwestycji stać, gdyby nie pomoc z zewnątrz. Przychodząc tu miałem doświadczenie położyłem nacisk na składanie wszelkich wniosków, by pozyskać środki zewnętrzne. To było udane posunięcie. To moja rekomendacja, że mieszkańcy widzą, że te środki wpływają do naszego budżetu. Pracowałem w różnych sektorach – prywatnym, samorządowym, w administracji rządowej. Mam odpowiednie doświadczenie, wykształcenie. Myślę, że spokojnie mogę przedstawić się społeczeństwu, że mogę pełnić zaszczytny mandat burmistrza, jeżeli tak uważają.Krzysztof Wielec ma 59 lat, żonaty, dwie córki oraz troje wnucząt.


Jakie inwestycje, działania Pana zdaniem są najbardziej potrzebne dla gminy i miasta Drobin?
Krzysztof Wielec (PSL):
Na naszym terenie mamy mnóstwo inwestycji, które są priorytetowe, bardzo potrzebne. Najważniejsza, moim zdaniem, to doprowadzenie gazu do Drobina. Z moich informacji wynika, że Zarząd Dróg Powiatowych wydał decyzję administracyjną pozwalającą na położenie nitki gazociągu w miejscowości Bromierz. Kolejnym ważnym zadaniem jest budowa przedszkola w Łegu Probostwie. Ze względów lokalowych będę starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Chciałbym, by w prócz przedszkola była tam świetlica dla seniorów, biblioteka czy ośrodek zdrowia. Ważną inwestycją są remonty dróg zarówno w miejscowościach wiejskich, jak i w samym Drobinie. Planuję tu remont drogi gminnej, tzn. ul. Spółdzielczej oraz ul. Zalewskiej. Środki finansowe na ten cel chciałbym pozyskiwać z zewnątrz, m.in. z urzędu marszałkowskiego czy starostwa powiatowego. Bardzo ważną inwestycją jest budowa targowiska miejskiego. Na ten cel pozyskaliśmy środki, ponad 900 tys. zł, z urzędu marszałkowskiego. Mam do zaproponowania także wykup działek z tzw. bonifikatą, czyli za symboliczną złotówkę. Będą to działki dla młodych ludzi, młodych małżeństw, po to by zatrzymać ich u nas. To główne przedsięwzięcia, które chciałbym zrealizować.

Z kim będzie Pan współpracował dla dobra gminy i miasta, by zrealizować plany związane z rozwojem gminy?
Krzysztof Wielec (PSL):
Moja praca będzie polegała przede wszystkim na współpracy z mieszkańcami. Rozmowa z ludźmi. To pewna wiedza, która będzie mi dawała rozeznanie, co należy jeszcze zrobić. Liczę na współpracę z organizacjami społecznymi, sportowcami, seniorami czy strażakami. Bardzo liczę także na współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi, ze starostwem powiatowym w Płocku, starostą płockim, marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem. Dobra współpraca przyczyni się do rozwoju miasta i gminy Drobin.

Dlaczego to Pan jest najlepszym kandydatem na stanowisko Burmistrza?
Krzysztof Wielec (PSL):
Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Ludzie nie głosują na opcję polityczną, nie głosują na partię polityczną w większości, ale głosują na twarz na człowieka, który współpracuje z tymi ludźmi. Głosują na tego, kto wykazał się wcześniej inicjatywą, tym, że potrafi pozyskiwać środki finansowe dla gminy Drobin. I właśnie ja taką osobą jestem. Przez ostatnie 11 lat jestem radnym Rady Powiatu, gdzie wspólnie z Zarządem, ze Starostą pozyskaliśmy potężne środki finansowe m.in. na remont dróg powiatowych. Byliśmy bardzo kreatywni i ta praca przyniosła oczekiwane efekty. Poza tym pracuję tutaj z tymi ludźmi ponad 35 lat. Jestem z nimi bardzo związany, znamy się dobrze. Mieszkańcy wiedzą czego ode mnie oczekiwać, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i prośbami. Rozmawiamy, rozwiązujemy wspólnie problemy. Przychodzą do mnie jako społecznika, który bezinteresownie pomaga mieszkańcom Miasta i Gminy Drobin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *