Kolejne dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Kto z Powiatu Płockiego dostanie pieniądze?

Kolejne inwestycje zostaną zrealizowane na terenie powiatu płockiego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem wsparcie otrzymają miasto i gmina Drobin oraz miasto i gmina Wyszogród. Chodzi o inwestycje na terenach gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).

W ramach tego projektu 300 tys. zł trafiło do Drobina. Tu w miejscowości Krajkowo, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Wymienione zostaną przestarzałe i niewydolne urządzenia na nowoczesne wraz z utylizacją. Ponadto teren zostanie utwardzony, ogrodzony, oświetlony lampami LED, wyposażony w monitoring techniczny i wizyjny, zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Koszt prac szacuje się na 500 tys. zł.

Dofinansowanie otrzymała także gmina Wyszogród. Tu zaplanowano rewitalizację obiektów użyteczności publicznej na terenie osiedla popegeerowskiego, w tym m.in.: termomodernizacja świetlicy oraz remizy strażackiej wraz z wymianą obróbek blacharskich, montaż oświetlenia solarnego i ogrodzenie terenu, ogrodzenie boiska wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem solarnym, budowa ogólnodostępnego hot-spota. Dofinansowanie wyniosło 150 tys. zł, koszt prac szacuje się na prawie 300 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *