Finansowa pomoc dla poszkodowanych przez burze

Burze, nawałnice jakie przechodzą nad Płockiem i powiatem płockim powodują spore szkody. Wojewoda Mazowiecki deklaruje niezbędną pomoc osobom poszkodowanym. Jak zapewniają władze województwa osobom poszkodowanym udzielone zostaną świadczenia niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Zasiłki w wysokości do 6 tys. zł mają być wypłacone niezwłocznie. Mieszkańcy, których domy zostały zniszczone mogą przeznaczyć pomoc pieniężną na najpilniejsze potrzeby.

zdjęcie OSP Słupno

Uruchomione zostały procedury powoływania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz zgłaszania strat w infrastrukturze komunalnej.

Pomoc dla osób poszkodowanych

Zasiłek do 6 tysięcy zł. Wypłata następuje na podstawie wywiadu środowiskowego, którego dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych, ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *