Grant na start – pilotażowy program dla studentów

„Grant na start” to kolejne działanie miasta na rzecz wsparcia młodych ludzi i płockich szkół wyższych. Inicjatywę zaproponowała Mazowiecka Uczelnia Publiczna.

materiały prasowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Chcemy zachęcić młodzież do studiowania na płockich uczelniach – Mazowieckiej Uczelni Publicznej i płockiej filii Politechniki Warszawskiej, dlatego z budżetu miasta wypłacimy studentom stypendia po 5 tys. zł

– mówił na konferencji prasowej w ratuszu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Program polega na wypłacaniu z budżetu miasta stypendiów dla studentów w roku akademickim 2021/2022. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do studiowania w płockich szkołach wyższych, a tym samym do pozostania w Płocku osób rozważających wyjazd na studia do innego miasta. Ma też wzmocnić potencjał kadrowy regionu płockiego.

Na sprzęt komputerowy, kursy, pomoce dydaktyczne

Stypendia przyznawane będą studentom pierwszego roku studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki na każdym z wydziałów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku akademickim 2021/2022. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilka osób komisja bierze pod uwagę inne udokumentowane osiągnięcia, np. wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach.

Stypendia w wysokości 5 tys. zł wypłacane będą w dwóch transzach po 2,5 tys. zł na semestr zimowy i letni, tj. pierwsza część do 10 listopada 2021 r., druga część do 10 marca 2022 r.

Dziękuję panu prezydentowi za pozytywny odbiór naszego pomysłu. Jako rektorzy nie możemy studentom pierwszego roku przyznawać stypendiów, bo jeszcze nie mają na naszej uczelni żadnych osiągnięć. Stypendia rektora przyznawane są studentom drugiego roku studiów i kolejnych lat. Pieniądze z ”Grantu na start” mogą być wydane tylko na cele edukacyjne i naukowe

– mówił  prof. Maciej Słodki, rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Studenci mogą więc np. opłacić uczestnictwo w kursach, szkoleniach, nabyć literaturę naukową, czy kupić sprzęt, np. komputer, oprogramowanie, drukarki, czytnik e-booków, a także pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, dostęp do Internetu.

Doceniamy to działanie pana prezydenta, którego celem jest zwiększenie zainteresowania studiowaniem w Płocku. Mam nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się z absolwentów, którzy tutaj pozostaną w Płocku

– mówiła prof. Renata Walczak, prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii Płocku.

Każda z uczelni otrzymuje po dwa stypendia na każdy wydział, czyli Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku otrzymuje łącznie 6 stypendiów, tj. na Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, na Wydział Nauk Społecznych oraz na Wydział Nauk o Zdrowiu. Z kolei  Politechnika Warszawska Filia w Płocku otrzymuje łącznie cztery stypendia: na Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Ponad 5 mln zł od miasta na wsparcie płocki uczelni

Prezydent przypomniał też o innych przedsięwzięciach realizowanych przez miasto w ramach współpracy z płockimi uczelniami wyższymi. Jednym z nich są granty badawcze. Program ma na celu  wsparcie rozwoju naukowego pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych płockich uczelni wyższych, w tym wspieranie ich w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych. W pierwszej edycji konkursu – na lata 2018-2019 – granty otrzymało 13 naukowców: sześć osób z Politechniki Warszawskiej, sześć osób z Mazowieckiej Uczelni Publicznej, jedna z Włodkowica. Łączna kwota przyznanych grantów prawie 400 tys. zł.

Teraz przyznaliśmy sześć grantów na lata 2020-2021, na łączną kwotę ponad 333 tys. zł.  Trzy granty otrzymali naukowcy z PW, dwa z MUP i jeden z Włodkowica

– mówi prezydent Nowakowski.

Miasto wspiera też uczelnie m.in. w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo-dydaktycznej czy popularyzacji dorobku nauki poprzez wsparcie finansowe organizowanych sympozjów czy konferencji. W ramach zachęcania studentów do podejmowania w swoich pracach licencjackich, magisterskich i inżynierskich tematów dotyczących różnych zagadnień gospodarczych, społecznych czy technicznych  miasta Płocka organizowany jest co roku konkurs “Dyplom dla Płocka”. Studenci wyróżniających się prac mogą w nim uzyskać nagrody finansowe. Pierwsza nagroda wynosi 4 tys. zł.

źródło UMP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *