Odznaczenia i wyróżnienia dla policjantów w dniu ich święta

Płoccy policjanci obchodzą swoje święto. Z tej okazji na placu przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Płocku odbył się uroczysty apel. Płoccy funkcjonariusze awansowani zostali na wyższe stopnie służbowe, a wielu z nich zostało odznaczonych medalami oraz wyróżnieniami przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Starostę Płockiego. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań wszystkim pracownikom cywilnym Policji, bez których wsparcia realizacja ustawowych zadań byłaby praktycznie niemożliwa.

W tym roku blisko 100 funkcjonariuszy płockiej Komendy Policji awansowało na wyższe stopnie służbowe. Podczas uroczystego apelu, Komendant Miejski Policji w Płocku insp.  Mariusz Kryszkowski  w asyście swojego zastępcy, nadkom. Roberta Nowakowskiego, wręczył ponad trzydziestu funkcjonariuszom akty mianowania na wyższy stopień policyjny. Zanim jednak to nastąpiło, insp. Mariusz Kryszkowski podziękował policjantom za codzienne zaangażowanie i poświęcenie w realizację ustawowych zadań. W swoim wystąpieniu Komendant nie zapomniał o słowach uznania dla pracowników cywilnych. Przypomniał jak ważną rolę pełni ich zaangażowanie w realizację zadań Policji.

Święto było także doskonałą okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. W tym roku Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, przyznał Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Drugiej Klasy – Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, nadkom. Grzegorzowi Grabowskiemu. Natomiast Medalem 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Policjantów, Zarząd Główny wyróżnił dziewięciu płockich funkcjonariuszy, a wśród nich I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, nadkom. Roberta Nowakowskiego. Odznaczenie odebrał również asp. szt. w stanie spoczynku  Adam Łaszczewski, który jest Przewodniczącym IPA w Płocku. Od wielu lat z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania dla upamiętnienia historii, tradycji i etosu Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej.

Policjanci odznaczeni zostali również medalem ,,Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. To szczególne wyróżnienie dla funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu płockiego. Medali wręczał Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Lech Dąbrowski.

Jak co roku płoccy funkcjonariusze, za  działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta oraz powiatu otrzymali nagrody od Prezydenta Miasta Płocka oraz Starosty Płockiego.  

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski w swoim przemówieniu wyrażając wdzięczność, podziękował funkcjonariuszom za dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Słowa uznania skierował również do szefa płockich policjantów, insp. Mariusza Kryszkowskiego.

Starosta Płocki Mariusz Bieniek podziękował za profesjonalizm, poświęcenie własnego życia i zdrowia dla ratowania innych oraz  złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom. Pan Starosta wspomniał również o dobrej współpracy z płocką Policją i wyraził swoją otwartość dla realizacji dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płockiego.

Głos podczas uroczystego apelu zabrał również Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, mł.insp. Dariusz Brzezicki.  Przewodniczący podkreślił ogromną rolę policjantów podczas walki z pandemią, doceniając wysokie zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy. Życzył aby efekty ich działań spotykały się z szacunkiem i akceptacją społeczną.

Podczas uroczystego apelu, złożone zostały kwiaty pod obeliskiem poświęconym płockim policjantom II Rzeczypospolitej Polskiej, pomordowanym
i poległym w obronie Ojczyzny w latach 1918 – 1940.  Złożenie kwiatów przez policjantów i władze samorządowe było wyrazem hołdu pamięci wszystkim poległym funkcjonariuszom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *