Są pieniądze na remont kolejnych zabytków

Samorząd województwa przeznaczy dodatkowe 1,4 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie w kolejnych 20 mazowieckich zabytkach. Wśród nich znalazło się sześć obiektów z subregionu płockiego. W sumie w tym roku samorząd Mazowsza pomoże w renowacji aż 154 obiektów. Na ten cel przeznaczono ponad 12 mln zł.

Każdy z dofinansowanych zabytków ma swoją unikalną historię. Pełnią one ważną rolę dla lokalnych społeczności. Przypominają, czym jest tożsamość i historia regionu 

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Tegoroczny nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń była rekordowa. Wpłynęło aż 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 134 obiekty, a podczas ostatniego posiedzenia sejmiku województwa środki przyznano kolejnym 20 projektom.

Wśród zabytków, które pojawiły się na liście dofinansowanych obiektów, znalazło się sześć z subregionu płockiego. To kościół pw. św. Floriana w Orszymowie, budynek sakralny parafii pw. Nawiedzenia Św. Elżbiety w Pepłowiekościół parafialny w Ciachcinie, rzeźba z ołtarza w kościele pw. Św. Dominika w PłockuŚwiątynia Miłosierdzia i Miłości Kościoła Mariawitów oraz kościół pw. Św. Anny w Kobylnikach.

W ramach naboru można było składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Przekazane środki pozwolą na wymianę elementów dachów, okien czy drzwi, renowację tynków czy posadzek oraz nowe instalacje elektryczne, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe.

Wnioski mogli składać wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *