Część Płocka bez wody

Wodociągi Płockie poinformowały, że od dnia 17.08.2021 r. od godziny 22 dodnia18.08.2021 r. do godziny 6 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców: Osiedle Góry – część od ul. Kutnowskiej do os. Ciechomice, Osiedle Ciechomice,Osiedle Pradolina Wisły.

Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania połączenia nowo wybudowanego wodociągu z istniejącą siecią. Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności w trakcie wykonywania robót.

Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *