Dobre studia to inwestycja w przyszłość

Dogodna lokalizacja, nowoczesne sale dydaktyczne i pracownie, doświadczona kadra dydaktyczna, elastyczne formy kształcenia (w tym studia popołudniowe dedykowane osobom pracującym), a przede wszystkim atrakcyjne kierunki studiów, dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy, to wszystko oferuje Wydział Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Propozycja Wydziału Nauk Społecznych zawiera popularne kierunki studiów, notowane w TOP 10 rankingów ogólnopolskich: ekonomia, administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną.

Podjęcie studiów na Wydziale Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku to dobry start i dobra inwestycja w przyszłość. Praktyczny program studiów umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach różnych form zajęć (wykładów, ćwiczeń, warsztatów) oraz praktyk zawodowych. Zajęcia są prowadzone przez uznanych nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków.

Absolwenci kierunków: ekonomia, administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną są przygotowani do podjęcia pracy w wielu instytucjach, przedsiębiorstwach lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

ADMINISTRACJA (studia licencjackie)

Osoby, które ukończą studia na kierunku administracja, są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy. Nabyte kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w instytucjach publicznych: samorządzie terytorialnym i urzędach państwowych, organizacjach pozarządowych, a także w szeroko rozumianym biznesie. Absolwenci mogą również podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia licencjackie)

Specjaliści ds. bezpieczeństwa są niezbędni w wielu zakresach życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego będzie mógł znaleźć pracę w: sektorze bezpieczeństwa, policji, służbach, komórkach administracji publicznej, wymiarze sprawiedliwości, organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

EKONOMIA (studia licencjackie i magisterskie)

Absolwenci kierunku ekonomia mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego, mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym i prywatnym. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach (w działach księgowych, analiz finansowych, administracyjnych), w bankach (jako doradcy, analitycy kredytowi), w biurach rachunkowych, w instytucjach finansowych (zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, instytucje leasingowe), urzędach państwowych (np. urzędy skarbowe, GUS, ZUS), jednostkach samorządu terytorialnego oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

ZARZĄDZANIE

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie sprawi, że absolwent doskonale odnajdzie się na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, zarówno w organizacjach biznesowych, jak w domenie publicznej. Z powodzeniem może pełnić funkcje menadżerskie i doradcze w wymiarze krajowym, międzynarodowym i globalnym.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ (studia magisterskie)

Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie administracji, bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Po tym kierunku student będzie mógł znaleźć pracę m.in. w: instytucjach publicznych (samorządzie terytorialnym i urzędach państwowych, instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa: publicznego i państwa), w sektorze prywatnym w działach administracyjnych przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne na stronie www.mazowiecka.edu.pl

Serdecznie zachęcamy!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *