Gminy z terenu powiatu płockiego z dofinansowaniem z WFOŚiG

Ponad 1 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafi do samorządów i jednostek OSP z powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

74 132,26 zł trafi do 5 jednostek OSP na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej. Kolejnym 4 jednostkom Fundusz przekaże łącznie 54 900 zł na aktywizację i doposażenie młodzieżowych drużyn OSP.

WFOŚiGW w Warszawie sfinansuje również w siedemnastu jednostkach działania związane z termomodernizacją budynków OSP oraz zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych. Łącznie na ten cel Fundusz przeznaczy 488 311,49 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansuje ponadto usuwanie azbestu w 18 gminach. Do samorządów trafi łącznie 452 011,96 zł.

Uroczystość odbyła się 13.09.2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie. Umowy z jednostkami OSP i samorządami podpisał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marek Ryszka.

W uroczystości uczestniczył wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, który zabiegał o przyznanie dotacji samorządom i jednostkom OSP. Minister wyraził nadzieje, że przekazane środki dobrze przysłużą się lokalnym społecznościom. Zapewnił, że nadal będzie wspierać rozwój samorządów oraz ofiarną służbę strażaków ochotników z powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

W 2021 roku WFOŚiGW w Warszawie zaplanował ponad 3 mln zł na doposażenie OSP z województwa mazowieckiego. Dodatkowo 1,3 mln zł przeznaczone zostanie na wsparcie młodzieżowych drużyn OSP. Kolejne 3 mln zł Fundusz przekaże na termomodernizację budynków OSP.

Na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Mazowsza zaplanowano łączny budżet 5,1 mln zł. Środki pochodzą z WFOŚiGW w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *